แม่แบบ:ดาวผู้พิทักษ์แห่งวิกิ

WikiDefender Barnstar Hires.png ดาวผู้พิทักษ์แห่งวิกิ

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่

{{subst:ดาวผู้พิทักษ์แห่งวิกิ|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้