วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์

โครงการวิกิแพทยศาสตร์
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความแพทยศาสตร์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  9 9
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  13 13
ดี 97 97
พอใช้ 480 480
โครง 1234 1234
รายชื่อ 36 36
จัดระดับแล้ว 1869 1869
ยังไม่ได้จัดระดับ 469 469
ทั้งหมด 2338 2338

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโครงการวิกิแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการของสถานีย่อย:แพทยศาสตร์ โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือของชาววิกิพีเดียในการจัดการ แนะนำ และระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทความเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพในวิกิพีเดีย (ยกเว้นโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ซึ่งอยู่ในวิกิพีเดีย:โครงการวิกิโรงพยาบาล) ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ เพื่อให้บทความทางการแพทย์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นกลาง มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

หากคุณต้องการช่วยเหลือ สามารถดูได้ที่หัวข้อ คุณช่วยเราได้! ด้านล่าง หากท่านมีคำถามสามารถสอบถามได้ทันทีที่หน้าอภิปราย อย่าลืมว่า คุณสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาวิกิพีเดียนี้ได้ อย่าลังเล!

คุณช่วยเราได้!แก้ไข

สร้างบทความที่ควรมีและบทความที่ต้องการแก้ไข

คุณสามารถร่วมสร้างบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยอาจอ้างอิงมาจากหนังสือหรือเว็บไซต์ (แต่ห้ามลอกเนื้อหามาเด็ดขาด) หรืออาจแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่นได้ ดูรายชื่อบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทยได้ที่ หน้านี้ และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ช่วยเหลือบทความที่ยังไม่สมบูรณ์แก้ไข

บทความทางการแพทย์ในวิกิพีเดียยังอยู่ในระดับ โครง อยู่เป็นจำนวนมากๆ คุณสามารถเพิ่มเติมข้อมูลให้บทความมีความยาวและคุณภาพมากขึ้นได้ทันที หลังจากที่แก้ไขบทความแล้ว สามารถนำป้าย {{โครงแพทย์}} ออกได้ ดูรายชื่อบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่ บทความเกี่ยวกับ การแพทย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

ตั้งชื่อบทความเป็นภาษาไทยแก้ไข

เนื่องจากบทความในวิกิพีเดียควรมีชื่อหัวข้อเป็นอักษรไทย (แม้ว่าในการใช้งานจริงทางการแพทย์มักจะใช้การทับศัพท์มากกว่า) ซึ่งสามารถหาชื่อบทความภาษาไทยสำหรับบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีการกำหนดชื่อภาษาไทย โดยอาจใช้แหล่งข้อมูลดังนี้

หรือท่านอาจคงชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเอาไว้ก่อน แล้วเขียน

{{ชื่ออังกฤษ}}
หรือ
{{ชื่ออังกฤษ|เหตุผล}}

ไว้ที่บรรทัดแรกของบทความ เพื่อให้ผู้อื่นช่วยหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสม

หากท่านสามารถหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสมมาแทนชื่อบทความภาษาอังกฤษได้ ให้เสนอชื่อบทความที่เป็นภาษาไทยได้ในหน้าอภิปรายของบทความนั้น

ทำหน้าเปลี่ยนทางจากชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อไทยแก้ไข

ปกติแล้ว หากผู้ใช้งานวิกิพีเดียต้องการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์มักจะพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ แต่บทความในวิกิพีเดียส่วนมากจะ (ต้อง) ตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ดังนั้นอาจทำให้หาบทความไม่พบ หรืออาจมีกรณีที่บางครั้งมีบทความอยู่แล้ว แต่ก็มีผู้มาสร้างบทความใหม่ซ้ำเพราะหาบทความที่มีอยู่เดิมไม่เจอ

ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้แต่ละบทความมีหน้าเปลี่ยนทางจากบทความภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยด้วย เช่น บทความกระดูกอัลนา ก็ให้มีหน้า ulna เปลี่ยนทางมาที่บทความกระดูกอัลนาด้วย

และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแก้ไข

หลายๆ บทความในวิกิพีเดียรวมทั้งบทความทางการแพทย์ต้องการการตรวจสอบจากผู้ที่รู้จริง หรือได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้ปรับแก้รูปแบบ แก้ไขการใช้ศัพท์ แก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลในเชิงลึก ท่าสามารถดูรายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้ที่ รายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ป้าย "โครง"แก้ไข

บทความเกี่ยวกับการแพทย์ใดที่ยังมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน สั้นเกินไป หรือมีเฉพาะความหมาย ท่านสามารถใส่ป้าย {{โครงแพทย์}} ได้ที่ด้านล่างของบทความ

ใส่อ้างอิงแก้ไข

แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับบทความในโครงการนี้ ดูวิธีการใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ในหน้า การอ้างอิงแหล่งที่มา

เก็บกวาดบทความแก้ไข

เก็บกวาดบทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นที่มีป้าย {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} โดยอาจสร้างบทความในภาษาไทยในลิงก์นั้นแทนที่

ร่วมดูแลสถานีย่อย แพทยศาสตร์แก้ไข

แม้คุณจะศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาโดยตรงมาทางด้านแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณก็สามารถช่วยเราดูแลและปรับปรุงได้เพื่อให้สถานีย่อย:แพทยศาสตร์คงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยสามารถเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลได้ที่รายชื่อสมาชิกด้านบน และร่วมอภิปรายเพื่อปรับปรุงสถานีย่อยให้ดีขึ้นในหน้าอภิปรายของสถานีย่อย

จัดระดับบทความทางการแพทย์แก้ไข

คุณสามารถจัดระดับบทความทางการแพทย์ตามระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุยของบทความนั้นๆ โดยติดป้ายดังนี้


แม่แบบที่ใช้ในโครงการแก้ไข

แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{บทความแพทยศาสตร์}} ใส่ในหน้าอภิปรายของบทความทางการแพทย์
  โครงการวิกิแพทยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิแพทยศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการแพทย์ โรคและการรักษา รวมทั้งกายวิภาคศาสตร์และอวัยวะต่าง ๆ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิแพทยศาสตร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงแพทย์}} ใส่ที่ท้ายบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่สมบูรณ์

รางวัลแก้ไข

การเขียนบทความทางการแพทย์ที่ดีเป็นงานที่ยาก ลองมอบรางวัลแก่ใครสักคนที่คุณเห็นว่าทำงานได้ดีเพื่อโครงการของเราด้วยการตกแต่งหน้าผู้ใช้ของเขาด้วย

  ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์ {{subst:ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์ พิจารณามอบให้ชาววิกิพีเดียที่แสดงความพยายามและอุทิศตนเพื่อบทความเกี่ยวกับโครงการวิกิแพทยศาสตร์ ดาวเกียรติยศนี้ออกแบบโดย Eustress เมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

หรืออาจดูการให้รางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมที่หน้า วิกิพีเดีย:ดาวเกียรติยศ

แหล่งข้อมูลอื่นที่สำคัญแก้ไข