วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์

โครงการวิกิแพทยศาสตร์
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความแพทยศาสตร์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  11 11
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  12 12
ดี 99 99
พอใช้ 488 488
โครง 1277 1277
รายชื่อ 36 36
จัดระดับแล้ว 1923 1923
ยังไม่ได้จัดระดับ 484 484
ทั้งหมด 2407 2407

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโครงการวิกิแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการของสถานีย่อย:แพทยศาสตร์ โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือของชาววิกิพีเดียในการจัดการ แนะนำ และระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทความเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพในวิกิพีเดีย (ยกเว้นโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ซึ่งอยู่ในวิกิพีเดีย:โครงการวิกิโรงพยาบาล) ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ เพื่อให้บทความทางการแพทย์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นกลาง มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

หากคุณต้องการช่วยเหลือ สามารถดูได้ที่หัวข้อ คุณช่วยเราได้! ด้านล่าง หากท่านมีคำถามสามารถสอบถามได้ทันทีที่หน้าอภิปราย อย่าลืมว่า คุณสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาวิกิพีเดียนี้ได้ อย่าลังเล!

คุณช่วยเราได้! แก้

สร้างบทความที่ควรมีและบทความที่ต้องการ แก้

คุณสามารถร่วมสร้างบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยอาจอ้างอิงมาจากหนังสือหรือเว็บไซต์ (แต่ห้ามลอกเนื้อหามาเด็ดขาด) หรืออาจแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่นได้ ดูรายชื่อบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทยได้ที่ หน้านี้ และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ช่วยเหลือบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ แก้

บทความทางการแพทย์ในวิกิพีเดียยังอยู่ในระดับ โครง อยู่เป็นจำนวนมากๆ คุณสามารถเพิ่มเติมข้อมูลให้บทความมีความยาวและคุณภาพมากขึ้นได้ทันที หลังจากที่แก้ไขบทความแล้ว สามารถนำป้าย {{โครงแพทย์}} ออกได้ ดูรายชื่อบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่ บทความเกี่ยวกับ การแพทย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

ตั้งชื่อบทความเป็นภาษาไทย แก้

เนื่องจากบทความในวิกิพีเดียควรมีชื่อหัวข้อเป็นอักษรไทย (แม้ว่าในการใช้งานจริงทางการแพทย์มักจะใช้การทับศัพท์มากกว่า) ซึ่งสามารถหาชื่อบทความภาษาไทยสำหรับบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีการกำหนดชื่อภาษาไทย โดยอาจใช้แหล่งข้อมูลดังนี้

หรือท่านอาจคงชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเอาไว้ก่อน แล้วเขียน

{{ชื่ออังกฤษ}}
หรือ
{{ชื่ออังกฤษ|เหตุผล}}

ไว้ที่บรรทัดแรกของบทความ เพื่อให้ผู้อื่นช่วยหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสม

หากท่านสามารถหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสมมาแทนชื่อบทความภาษาอังกฤษได้ ให้เสนอชื่อบทความที่เป็นภาษาไทยได้ในหน้าอภิปรายของบทความนั้น

ทำหน้าเปลี่ยนทางจากชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อไทย แก้

ปกติแล้ว หากผู้ใช้งานวิกิพีเดียต้องการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์มักจะพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ แต่บทความในวิกิพีเดียส่วนมากจะ (ต้อง) ตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ดังนั้นอาจทำให้หาบทความไม่พบ หรืออาจมีกรณีที่บางครั้งมีบทความอยู่แล้ว แต่ก็มีผู้มาสร้างบทความใหม่ซ้ำเพราะหาบทความที่มีอยู่เดิมไม่เจอ

ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้แต่ละบทความมีหน้าเปลี่ยนทางจากบทความภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยด้วย เช่น บทความกระดูกอัลนา ก็ให้มีหน้า ulna เปลี่ยนทางมาที่บทความกระดูกอัลนาด้วย

และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แก้

หลายๆ บทความในวิกิพีเดียรวมทั้งบทความทางการแพทย์ต้องการการตรวจสอบจากผู้ที่รู้จริง หรือได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้ปรับแก้รูปแบบ แก้ไขการใช้ศัพท์ แก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลในเชิงลึก ท่าสามารถดูรายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้ที่ รายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ป้าย "โครง" แก้

บทความเกี่ยวกับการแพทย์ใดที่ยังมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน สั้นเกินไป หรือมีเฉพาะความหมาย ท่านสามารถใส่ป้าย {{โครงแพทย์}} ได้ที่ด้านล่างของบทความ

ใส่อ้างอิง แก้

แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับบทความในโครงการนี้ ดูวิธีการใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ในหน้า การอ้างอิงแหล่งที่มา

เก็บกวาดบทความ แก้

เก็บกวาดบทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นที่มีป้าย {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} โดยอาจสร้างบทความในภาษาไทยในลิงก์นั้นแทนที่

ร่วมดูแลสถานีย่อย แพทยศาสตร์ แก้

แม้คุณจะศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาโดยตรงมาทางด้านแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณก็สามารถช่วยเราดูแลและปรับปรุงได้เพื่อให้สถานีย่อย:แพทยศาสตร์คงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยสามารถเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลได้ที่รายชื่อสมาชิกด้านบน และร่วมอภิปรายเพื่อปรับปรุงสถานีย่อยให้ดีขึ้นในหน้าอภิปรายของสถานีย่อย

จัดระดับบทความทางการแพทย์ แก้

คุณสามารถจัดระดับบทความทางการแพทย์ตามระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุยของบทความนั้นๆ โดยติดป้ายดังนี้


แม่แบบที่ใช้ในโครงการ แก้

แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{บทความแพทยศาสตร์}} ใส่ในหน้าอภิปรายของบทความทางการแพทย์
  โครงการวิกิแพทยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิแพทยศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการแพทย์ โรคและการรักษา รวมทั้งกายวิภาคศาสตร์และอวัยวะต่าง ๆ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิแพทยศาสตร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงแพทย์}} ใส่ที่ท้ายบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่สมบูรณ์

รางวัล แก้

การเขียนบทความทางการแพทย์ที่ดีเป็นงานที่ยาก ลองมอบรางวัลแก่ใครสักคนที่คุณเห็นว่าทำงานได้ดีเพื่อโครงการของเราด้วยการตกแต่งหน้าผู้ใช้ของเขาด้วย

  ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์ {{subst:ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์ พิจารณามอบให้ชาววิกิพีเดียที่แสดงความพยายามและอุทิศตนเพื่อบทความเกี่ยวกับโครงการวิกิแพทยศาสตร์ ดาวเกียรติยศนี้ออกแบบโดย Eustress เมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

หรืออาจดูการให้รางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมที่หน้า วิกิพีเดีย:ดาวเกียรติยศ

แหล่งข้อมูลอื่นที่สำคัญ แก้