โรค เป็นสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้การทำงานของร่างกายเสียไปหรืออาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต โรคยังอาจหมายถึงภาวะการทำงานของร่างกายซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นอาการหรืออาการแสดงต่อโรคนั้น ๆ

ปวดศีรษะ, การ์ตูนจากปี 1819

ในมนุษย์ คำว่าโรคอาจมีความหมายกว้างถึงภาวะใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด, การทำหน้าที่ผิดปกติ, ความกังวลใจ, ปัญหาสังคม หรือถึงแก่ความตาย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ได้รับผลหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด โรคอาจถูกใช้เพื่อเรียกการบาดเจ็บ, ความพิการ, ความผิดปกติ, กลุ่มอาการ, การติดเชื้อ, อาการ, พฤติกรรมเบี่ยงเบน, และการเปลี่ยนแปรที่ผิดปกติของโครงสร้างหรือหน้าที่การทำงานในประชากรมนุษย์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Health Topics, MedlinePlus คำอธิบายเกี่ยวกับโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบทความวิจัยในปัจจุบัน
  • OMIM แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยีนที่ก่อโรคที่ Online Mendelian Inheritance in Man
  • CTD Comparative Toxicogenomics Database แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ยีน และโรคของมนุษย์
  • NLM US National Library of Medicine ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพของสหรัฐอเมริกา
  • Health Topics AZ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยจาก Center for Disease Control สหรัฐอเมริกา