โรค (อังกฤษ: disease) คือความผิดปกติบางอย่างที่มีผลเสียต่อโครงสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีผลเพียงบางส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือมีผลทั้งตัว โดยทั่วไปแล้วจะไม่นับรวมการบาดเจ็บจากปัจจัยภายนอก[1][2] โรคโดยส่วนใหญ่เป็นภาวะทางการแพทย์ (อังกฤษ: medical condition) ซึ่งทำให้มีอาการและอาการแสดงต่างๆ โรคอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สารก่อโรค หรือเชื้อก่อโรค หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายในก็ได้ เช่น การทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นปัจจัยภายใน สามารถทำให้เกิดโรคได้หลายอย่าง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิต้านตนเอง เป็นต้น

ปวดศีรษะ, การ์ตูนจากปี 1819

ในกรณีของมนุษย์ "โรค" อาจหมายรวมถึงภาวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด การทำหน้าที่บกพร่อง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ปัญหาสังคม และการเสียชีวิต ต่อผู้ที่มีโรค ("ผู้ป่วย") หรือผู้อื่นอีกด้วย ในบางนิยามอาจนับรวมไปถึงการบาดเจ็บ ความพิการ ความผิดปกติ กลุ่มอาการ การติดเชื้อ อาการ พฤติกรรมผิดปกติ และโครงสร้างร่างกายที่มีรูปร่างหรือการทำงานผิดปกติ ด้วยก็ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในบางกรณีอาจไม่ถูกนับรวมเป็นโรค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำนิยามไปใช้ประโยชน์ โรคอาจไม่ได้มีผลต่อเฉพาะร่างกายของผู้ป่วย แต่อาจมีผลต่อจิตใจ และมุมมองต่อความเป็นไปของโลกได้ด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. Disease ใน พจนานุกรมศัพท์การแพทย์ดอร์แลนด์
  2. White, Tim (19 ธันวาคม 2014). "What is the Difference Between an 'Injury' and 'Disease' for Commonwealth Injury Claims?". Tindall Gask Bentley. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 ตุลาคม 2017. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2017.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • Health Topics, MedlinePlus คำอธิบายเกี่ยวกับโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบทความวิจัยในปัจจุบัน
  • OMIM แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยีนที่ก่อโรคที่ Online Mendelian Inheritance in Man
  • CTD Comparative Toxicogenomics Database แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ยีน และโรคของมนุษย์
  • NLM US National Library of Medicine ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพของสหรัฐอเมริกา
  • Health Topics AZ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยจาก Center for Disease Control สหรัฐอเมริกา