วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแสนบทความกับวิกิพีเดียภาษาไทย

"ยินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่สู่วิกิพีเดียภาษาไทย"

โครงการวิกิแสนบทความกับวิกิพีเดียภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้โครงการเติบโต เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน และยกระดับวิกิพีเดียภาษาไทยสู่ความเสมอภาคในระดับสากล

แนวคิดริเริ่มและวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างบทความสารานุกรมเพิ่มขึ้นในวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งปัจจุบัน จำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยมีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาษาอื่น ทางเราจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้ใหม่ได้มีการสร้างบทความใหม่ ๆ ในวิกิพีเดียภาษาไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างบทความใหม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ใช้ใหม่ และรวมถึงสมาชิกประจำ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มีการจัดให้เหล่าสมาชิก ได้มีช่องทางในการหารือกันถึงการเพิ่มจำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง

ร่วมสร้างบทความ

  คุณสามารถมีส่วนร่วมได้โดยสร้างบทความใหม่ โดยสามารถศึกษาแนวทางง่าย ๆ ได้จากนโยบายห้าเสาหลัก และคู่มือในการเขียน

ไม่ว่าท่านจะลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกโครงการหรือไม่ ท่านก็สามารถมีส่วนช่วยในการเพิ่มบทความได้ โดยการสร้างบทความใหม่

โครงการ

รางวัลกิจกรรม

  เพื่อเป็นกำลังใจแด่ผู้ใช้ใหม่ อาจได้รับรางวัลจากสมาชิกร่วมโครงการ เช่น ดาวเกียรติยศ หรือรางวัลอื่นที่ทางโครงการได้นำเสนอตามความเหมาะสม

เงื่อนไขปัจจุบัน
 1. จัดทำสถิติการแก้ไขของผู้ใช้ใหม่ (อายุบัญชีน้อยกว่า 3 เดือน) ในเดือนที่ผ่านมา เรียงลำดับ (นับจำนวนการแก้ไขในเนมสเปซบทความทั้งหมด ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง > 500 ไบต์ แสดงผลเป็นตัวหนาในหน้าประวัติ)
 2. จัดทำสถิติจำนวนบทความที่สร้างขึ้นในเดือนที่ผ่านมา จัดเรียงลำดับผู้ใช้ที่สร้างบทความตามจำนวนบทความที่สร้าง (ผู้ใช้ทั้งหมดและบอต)
 3. สุ่มบทความที่สร้างใหม่ในเดือนที่ผ่านมาขึ้นมาหนึ่งบทความ มอบรางวัลให้แก่ผู้สร้าง (ผู้ใช้ทั้งหมดและบอต)
 4. มอบรางวัลแก่ผู้ทำสถิติข้างต้น และสร้างบทความใหม่ทุกเดือน ตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไป โดยจัดทำสถิติในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ให้เวลาบทความถูกเก็บกวาดและลบได้)
 5. ประชาสัมพันธ์ในหน้าต้อนรับ + ส่งข้อความถึงผู้ใช้บางกลุ่มที่น่าจะเข้าร่วม + แสดงข้อความเกี่ยวกับโครงการนี้ในหน้าหลัก
 6. ดำเนินกิจกรรมนี้จนกว่าจะได้จำนวนบทความ 100,000 บทความ (อาจดำเนินการต่อหากโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี)

รางวัลใน พ.ศ. 2557

สถิติการแก้ไข 31 วัน ก่อน 1 กันยายน พ.ศ. 2557 (ดูสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนตุลาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 89,911 บทความ [1] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดูสถิติ)
 • DessertSweet - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (8 ครั้ง)
 • PP2014 - รางวัลผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (34 บทความ)
 • Pongsak ksm - รางวัลสุ่มผู้สร้างบทความในเดือนที่ผ่านมา (5 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนพฤศจิกายน วิกิพีเดียภาษาไทยมี 90,451 บทความ [2] (นับการแก้ไข 31 วัน ก่อน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ดูสถิติ)
 • Earlgray.Ler2ra - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (26 ครั้ง)
 • Saeng Petchchai - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (35 บทความ)
 • Pongsakornism - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (14 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนธันวาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 90,805 บทความ [3] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดูสถิติ)
 • Kurino - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (16 ครั้ง)
 • PP2014 - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (52 บทความ)
 • เอ็ดมัน - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (11 บทความ)

รางวัลใน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนมกราคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 91,556 บทความ [4] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Zumerx - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (12 ครั้ง)
 • BeckNoDa - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (86 บทความ)
 • Horus - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (11 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ วิกิพีเดียภาษาไทยมี 92,309 บทความ [5] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Riniort - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (46 ครั้ง)
 • PP2014 - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (170 บทความ)
 • Pubat - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (11 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนมีนาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 92,983 บทความ [6] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Trindd และ Blink pul - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (18 ครั้ง)
 • Ahcuna และ PP2014 - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (107 บทความ)
 • Char - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (12 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนเมษายน วิกิพีเดียภาษาไทยมี 93,778 บทความ [7] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Whitetissue และ Sedthawut.p - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (30 ครั้ง)
 • Ahcuna - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (90 บทความ)
 • Aoowassana - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (12 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนพฤษภาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 94,550 บทความ [8] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Whitetissue - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (40 ครั้ง)
 • PP2014 - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (160 บทความ)
 • PAHs - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (12 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนมิถุนายน วิกิพีเดียภาษาไทยมี 95,311 บทความ [9] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • BunBn - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (26 ครั้ง)
 • Ahcuna - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (118 บทความ)
 • Tikmok - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (13 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนกรกฎาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 95,991 บทความ [10] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • อาราชิ - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (29 ครั้ง)
 • Ahcuna - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (150 บทความ)
 • MuanN - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (14 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนสิงหาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 96,515 บทความ [11] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • WCY - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (15 ครั้ง)
 • Saeng Petchchai - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (40 บทความ)
 • Natty sci - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (12 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนกันยายน วิกิพีเดียภาษาไทยมี 96,898 บทความ [12] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Tumza7210 - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (15 ครั้ง)
 • Saeng Petchchai - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (57 บทความ)
 • Patcharapa1997 - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (11 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนตุลาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 97,638 บทความ [13] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Bombaybabyboy - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (31 ครั้ง)
 • Parintar - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (121 บทความ)
 • Ponpan - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (11 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนพฤศจิกายน วิกิพีเดียภาษาไทยมี 98,078 บทความ [14] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Chairat1123 - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (25 ครั้ง)
 • Parintar - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (119 บทความ)
 • PUNG191230 - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (12 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนธันวาคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 98,611 บทความ [15] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดูสถิติ)
 • Corazon x 000 - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (41 ครั้ง)
 • Parintar - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (217 บทความ)
 • BeckNoDa - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (10 บทความ)

รางวัลใน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนมกราคม วิกิพีเดียภาษาไทยมี 99,198 บทความ [16] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ดูสถิติ)
 • Corazon x 000 (พูดคุย) - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (38 ครั้ง)
 • PP2014 (พูดคุย) - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (72 บทความ)
 • Setawut (พูดคุย) - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (13 บทความ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ วิกิพีเดียภาษาไทยมี 100,000+ บทความ [17] (นับการแก้ไข 30 วัน ก่อน 30 มกราคม พ.ศ. 2559 ดูสถิติ)
 • Corazon x 000 (พูดคุย) - รางวัลผู้ใช้ใหม่ที่แก้ไขมากที่สุด (36 ครั้ง)
 • PP2014 (พูดคุย) - ผู้ใช้ที่สร้างบทความมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา (139 บทความ)
 • PAHs (พูดคุย) - รางวัลสุ่มจากผู้สร้างบทความใหม่ในเดือนที่ผ่านมา (13 บทความ)

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ โปรดแจ้งที่อยู่ทางอีเมล์ผ่านทางฝ่ายประสานงานเท่านั้น ทางเราขอแสดงความยินดี และจะจัดเตรียมส่งของรางวัลให้ท่านตามลำดับต่อไป

บทความที่ 100,000 คือ คริสต์ทศวรรษ 1940‎ สร้างเมื่อ 16:39, 30 มกราคม 2559 โดย user:Pitpisit

ไขข้อสงสัย

  หากท่านมีข้อสงสัยด้านการใช้งาน เชิญแวะที่หน้าถามการใช้งาน

รายชื่อสมาชิก

 1. Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผู้ริเริ่ม และก่อตั้งโครงการ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
 2. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ และประสานงานทั่วไป
 3. Longlivethekingofthailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผู้ช่วยและประสานงานทั่วไป
 4. Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Pokemonth (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. Parintar (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Jeabbabe (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. Pannotia2776 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Jirapong CH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 11. Ekapoj yam (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. Peng ncc (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. phirun (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)