วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแสนบทความกับวิกิพีเดียภาษาไทย/กุมภาพันธ์ 2558

การแก้ไขแก้ไข

ผู้ใช้ จำนวนการแก้ไข*
User:Riniort 46
User:นลิน 30
User:Kurino01 16
User:Zumerx 11
User:Aoowassana 10
User:Burunlak 10
User:NPTanawat 10
User:อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์ 9
User:Susdok1 8
User:Iamahear 8
User:Takumi1603 7
User:Alexanderxx 7
User:Msioo147 6
User:Me thotsapon 6
User:Apinan Suriyachai 5
User:Keela57602 5
User:Ckong126 5
User:Tonkla43 5
User:Keammik 4
User:Naza979 3
User:Laomonarchrestore 3
User:Lidia Kwang 3
User:Aommy The Cat 3
User:Pmansatul 3
User:Lowlovepoot 3
User:Player01 3
User:Testingcheat 2
User:Boydscout 2
User:Kysmart 2
User:Diizseslep 2
User:NioNg111 2
User:Asiancastle 2
User:Olaymix111 2
User:Shoot-ac130 2
User:สงกรานต์ มาสุข 2
User:Vachirakit 2
User:Thehongyokfamily 2
User:Misssuree 2
User:Carbew29908 2
User:Oscschool 2
User:LittleTkcr 2
User:Thanetphonza2545 2
User:K-kingkong 2
User:Iudexvivorum 2
User:Kriangkrai2015 1
User:Momentstumwiki 1
User:Mothelode 1
User:Tata Juice 1
User:Thawatchai-sena 1
User:Namely2510 1
User:Shortstudentpants 1
User:Meltme31 1
User:Ethan023 1
User:มาฬิศร์ 1
User:Aommyelf 1
User:Ngaomake 1
User:Mungkud2 1
User:Flutterfly vs butterfly 1
User:Mei Sutassanee 1
User:Surachat.ajs 1
User:Tonn Duck 1
User:Thitikonsuysay 1
User:Aboutjourney 1
User:HedgehogPrince 1
User:KittyKatPatty 1
User:Ilikeharry 1
User:Apolo42 1
User:Keamjit 1
User:Tony Jerry 1
User:Monk2507 1
User:BreatheXz 1
User:วิน ธาวิน 1
User:WongsakornObao 1
User:Deadgametv 1
User:Suthipa 1
User:Dragonearth 5 1
User:จิณณวัตร 1
User:Numchok ok 1
User:Convertron 1
User:Odysseus1990 1
User:Bankwing 1
User:จักรภัทร สาทร 1
User:MLUCKPH 1
User:Chayaroek Hanon 1
User:วิกิจ 1
User:Pandorax 1
User:Ployplrn 1
User:A-non Jitprasert 1
User:Bowspy 1
User:Petertoi2o 1
User:PccmMdkku43 1
User:BabyApt 1
User:Kwok1963 1
User:Lordasofa 1
User:Mutayarat 1
  • หมายเหตุ: การแก้ไขนับเฉพาะการแก้ไขที่มีผลต่าง > 500 ไบต์, อยู่ในเนมสเปซหลัก, นับย้อนหลังการแก้ไขไป 30 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC), นับเฉพาะผู้ใช้ที่สมัครย้อนหลังไป 90 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC)

การสร้างบทความแก้ไข

ผู้ใช้ จำนวนบทความ*
User:PP2014 170
User:Ahcuna 93
User:เอ็ดมัน 35
User:27.145.112.225 24
User:BeckNoDa 24
User:PUNG191230 18
User:Dolkungbighead 18
User:B20180 17
User:Narutzy 14
User:Pubat 11
User:Horus 11
User:PAHs 10
User:Saeng Petchchai 9
User:Pongsakornism 9
User:Boom1221 8
User:Zumerx 6
User:Sard112 6
User:14.207.182.239 6
User:พุทธามาตย์ 6
User:Potapt 6
User:Wutzwz 6
User:Sry85 5
User:101.108.26.30 4
User:49.230.146.111 4
User:14.207.18.138 4
User:171.96.171.72 4
User:171.96.170.95 4
User:171.7.35.2 4
User:Mega.lk90 4
User:Setawut 4
User:Kurino01 3
User:171.96.170.223 3
User:171.96.170.123 3
User:Pastman 3
User:NOKSAAK 3
User:27.130.51.236 3
User:171.96.172.108 3
User:125.24.171.152 2
User:Wittaya wat 2
User:AisinGioro 2
User:171.96.171.196 2
User:Antelope 2
User:49.230.149.206 2
User:Kongkong1234567890 2
User:1.10.249.86 2
User:171.96.172.22 2
User:Aoowassana 2
User:Bigimono 2
User:125.24.47.2 2
User:101.108.214.182 2
User:Chiangmai2499 2
User:171.96.170.102 2
User:Vega-ZERO 2
User:ธนบดี ศรีเมือง 2
User:Mda 2
User:Poompong1986 2
User:Char 2
User:27.130.31.222 2
User:202.28.108.35 1
User:171.96.171.188 1
User:27.130.178.183 1
User:14.207.234.73 1
User:กาย 1
User:Nearonline 1
User:171.96.170.145 1
User:183.89.224.33 1
User:125.27.14.140 1
User:171.96.172.43 1
User:125.24.38.50 1
User:Roonie.02 1
User:124.121.14.187 1
User:125.24.170.236 1
User:171.96.170.59 1
User:TPCheenmanee 1
User:171.96.170.74 1
User:171.96.171.193 1
User:101.109.206.197 1
User:Apinan Suriyachai 1
User:110.168.229.110 1
User:182.53.39.51 1
User:Naza979 1
User:27.130.152.164 1
User:1.10.249.14 1
User:171.7.29.26 1
User:171.96.170.130 1
User:Alifshinobi 1
User:171.96.170.139 1
User:Kysmart 1
User:Diizseslep 1
User:Mei Sutassanee 1
User:113.53.103.127 1
User:202.28.179.5 1
User:110.168.229.229 1
User:Torpido 1
User:Petch PK46 1
User:Itpcc 1
User:27.130.247.45 1
User:171.96.170.104 1
User:HedgehogPrince 1
User:171.96.170.122 1
  • หมายเหตุ: นับเฉพาะเนมสเปซหลัก ไม่รวมหน้าเปลี่ยนทาง นับย้อนหลังการสร้างหน้าไป 30 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC)