ดิถีของดวงจันทร์ในวันนี้
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
Moon phase 0.png
ข้างแรม ตอนปลาย

คิดเป็นร้อยละ 6 ของดวงจันทร์ทั้งดวง

วิกิพีเดีย:บาเบล
จากวันแม่ ถึงวันพ่อ
116 วัน สร้างสามัคคี
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
nodผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาแม่
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองอู้เป๋นหมู่เดียวกั๋นต้องจะอี้ก่า
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
Toh tong is not th.pngผู้ใช้คนนี้คิดว่า กับ th แตกต่างกันสิ้นเชิง
และไม่ใช้ th ถอดเสียง ธ ในชื่อตัวเอง
Timezone+7.pngผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
Oxygen480-categories-applications-education-university.svgผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
แม่แบบ:User Tangmo
ผู้ใช้ตามภาษา
ก็พอได้รู้ กะกากิกี จักว่าตัวดี ปืนบ่เต็มแหล้ง...
(ก็ปอได้ฮู้ กะกากิกี จักว่าตั๋วดี ปื๋นบ่เต๋มแหล้ง)
(คร่าวก้อมล้านนา)


คันเก็บก็หาย คันฅายก็อยู่
(กั้นเก็บก็หาย กั้นคายก็อยู่)
(สุภาษิตล้านนา)

สุภาษิตนี้หมายความว่า ถ้าเรามีความรู้อันใดแล้วเราปิดบังอำไว้แต่ผู้เดียว ความรู้นั้นย่อมตายไปกับตัวเรา แต่ถ้าเผยแพร่ให้ผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญ

เรื่องที่ชอบเขียนในวิกิพีเดียแก้ไข

โดยส่วนตัวชอบเขียนบทความในหมวดหมู่...

000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แต่จริง ๆ แล้ว เคยเขียนในหมวดหมู่...

500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แค่นี้เอง

Char
Char
 
วันเกิด14 สิงหาคม พ.ศ. 2532
อาชีพนิสิต
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่น่าน (ภูมิลำเนาเดิม), กรุงเทพฯ (สถานที่เรียน)
เริ่มเขียนวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549
สิ่งที่สนใจดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ มุทราศาสตร์ (heraldry) ธวัชวิทยา (vexillology)
ความตั้งใจสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีลิงก์แดงน้อย แต่ไม่ต้องสวยงาม
ติดวิกิพีเดีย81