ดิถีของดวงจันทร์ในวันนี้
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
Moon phase 3.png
ข้างขึ้น ตอนปลาย

คิดเป็นร้อยละ 65 ของดวงจันทร์ทั้งดวง

วิกิพีเดีย:บาเบล
จากวันแม่ ถึงวันพ่อ
116 วัน สร้างสามัคคี
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
nodผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาแม่
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองอู้เป๋นหมู่เดียวกั๋นต้องจะอี้ก่า
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
Toh tong is not th.pngผู้ใช้คนนี้คิดว่า กับ th แตกต่างกันสิ้นเชิง
และไม่ใช้ th ถอดเสียง ธ ในชื่อตัวเอง
Timezone+7.pngผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า ๑ บทความ
ควรมีอย่างน้อย ๑ รูป
VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
Oxygen480-categories-applications-education-university.svgผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
แม่แบบ:User Tangmo
ผู้ใช้ตามภาษา
ก็พอได้รู้ กะกากิกี จักว่าตัวดี ปืนบ่เต็มแหล้ง...
(ก็ปอได้ฮู้ กะกากิกี จักว่าตั๋วดี ปื๋นบ่เต๋มแหล้ง)
(คร่าวก้อมล้านนา)


คันเก็บก็หาย คันฅายก็อยู่
(กั้นเก็บก็หาย กั้นคายก็อยู่)
(สุภาษิตล้านนา)

สุภาษิตนี้หมายความว่า ถ้าเรามีความรู้อันใดแล้วเราปิดบังอำไว้แต่ผู้เดียว ความรู้นั้นย่อมตายไปกับตัวเรา แต่ถ้าเผยแพร่ให้ผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญ

เรื่องที่ชอบเขียนในวิกิพีเดียแก้ไข

โดยส่วนตัวชอบเขียนบทความในหมวดหมู่...

000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แต่จริง ๆ แล้ว เคยเขียนในหมวดหมู่...

500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
แค่นี้เอง

Char
 
ชื่อในวิกิพีเดีย Char
วันเกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2532
อาชีพ นิสิต
เพศ ไม่ระบุ
สถานที่อยู่ น่าน (ภูมิลำเนาเดิม), กรุงเทพฯ (สถานที่เรียน)
เว็บไซต์ (ไม่มี)
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีลิงก์แดงน้อย แต่ไม่ต้องสวยงาม
สิ่งที่สนใจ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ มุทราศาสตร์ (heraldry) ธวัชวิทยา (vexillology)
ติดวิกิพีเดีย 81
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน