วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
CVULogo.pngผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้
Vista-kfilereplace.png ผู้ใช้คนนี้ร่วมเก็บกวาดบทความ
ตามโครงการสังคายนาวิกิพีเดียครั้งที่ 2
ผู้ใช้ตามภาษา
Sry85
Cscr-featured.svgผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
Symbol star gold.svgผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
Symbol support vote.svgผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
Symbol support vote.svgผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ

อื่น ๆแก้ไข

ผู้ใช้:Sry85/กรุเรื่องที่เขียนตั้งแต่เริ่มถึงตุลาคม 2552


โครงการแก้ไข

แปล

การใช้ภาพที่ข้าพเจ้าถ่ายในสื่อแก้ไข

เครื่องมือแก้ไข

หนังสืออ้างอิงแก้ไข

  • Dafydd Rees and Luke Crampton ,Q Rock Stars Encyclopedia (1999) ,Dorling Kindersley