วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย

(เปลี่ยนทางจาก ชาววิกิพีเดีย)

ชาววิกิพีเดีย คือผู้ที่เขียนและแก้ไขหน้าวิกิพีเดีย หรืออีกนัยหนึ่ง ชาววิกิพีเดีย คือ ประชาคมวิกิพีเดีย นั่นเอง หน้านี้จะรวบรวมรายชื่อของชาววิกิพีเดียโดยแบ่งตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ท่านสามารถเพิ่มชื่อของท่านได้ตามความสมัครใจของท่านเอง โดยใช้กล่องผู้ใช้ ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีสมาชิกทั้งหมด 389,495 คน

รายชื่อสมาชิกทั้งหมดแก้ไข

เลือกดู รายชื่อทั้งหมด หรือแบ่งตามหมวดหมู่ด้านล่าง

แบ่งตามภูมิลำเนาแก้ไข

ประเทศไทย (Thailand)แก้ไข

ต่างประเทศ (Overseas)แก้ไข

ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

บอต | ผู้ใช้ | ผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง | ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ | ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ | ผู้ควบคุมประวัติ
ผู้อัปโหลด | ผู้จัดการโครงการ | อื่นๆ