วิธีใช้:แม่แบบ/แม่แบบแสดงข้อความ

 หมายเหตุ: การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{เก็บกวาด}}

แม่แบบ หรือ เทมเพลต (template) คือชื่อเรียกของหน้าวิกิพีเดียที่มีการใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ดูเพิ่มเติมที่ แม่แบบ

หน้า วิกิพีเดีย:รายการแม่แบบแสดงข้อมูล เป็นหน้ารวบรวมแม่แบบ ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลแบ่งแยกตามหน้าที่การใช้งานดังต่อไปนี้

แจ้งข้อมูล แก้

การใส่แม่แบบเหล่านี้ลงไปในหน้าใด ๆ จะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านอ่านบทความด้วยความระมัดระวัง และแจ้งให้ชาววิกิพีเดียช่วยเข้ามาตรวจสอบหน้านั้น

การลบบทความ แก้

 • {{ลบ}} - แจ้งลบ แสดงชื่อหัวข้อในรายการรอลบ

ลิขสิทธิ์ แก้

 • {{ตรวจลิขสิทธิ์}} - สำหรับบทความที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา และต้องการให้ช่วยตรวจสอบ
 • {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการอาจละเมิดลิขสิทธิ์ และแสดงข้อความ "พบข้อความที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์... เราพบว่า ข้อความที่ได้ส่งเข้ามา..."
 • {{ภาพที่อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์}}
 • {{ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการอาจละเมิดลิขสิทธิ์ และแสดงข้อความ "พบไฟล์ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์... เราพบว่า ไฟล์ที่ได้อัปโหลดเข้ามา..."

ความเป็นกลาง แก้

 • {{ตรวจความเป็นกลาง}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความที่อาจไม่เป็นกลาง และแสดงข้อความ "บทความนี้อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง..."
 • {{ไม่เป็นกลาง}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความไม่ผ่านความเป็นกลาง และแสดงข้อความ "บทความนี้ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง"
 • {{ไม่เป็นกลาง-ส่วน}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความไม่ผ่านความเป็นกลาง และแสดงข้อความ "ส่วนนี้ของบทความไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง"
 • {{โฆษณา}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความเหมือนโฆษณา และแสดงข้อความ "บทความนี้มีลักษณะที่เหมือนการโฆษณา"
 • {{อัตชีวประวัติ}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความเหมือนอัตชีวประวัติ และแสดงข้อความ "บทความนี้ปรากฏในลักษณะของอัตชีวประวัติ..."
 • {{เรซูเม}} - แจ้งว่าบทความมีลักษณะเหมือนเรซูเม ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง
 • {{แฟนคลับ}} - แจ้งว่าบทความมีลักษณะเขียนในมุมมองของแฟนคลับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง

ความถูกต้อง แก้

คุณภาพอื่น ๆ ของบทความ แก้

 • {{บทความชื่อภาษาอังกฤษ}} - แจ้งว่าเป็นบทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
 • {{สั้นมาก}} - แจ้งบทความที่สั้นมาก
 • {{แก้ภาษา}} - แจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การสะกดคำ หรือ การแปลภาษา
 • {{แก้รูปแบบ}} - แจ้งบทความต้องการ จัดรูปแบบ จัดหน้า แบ่งหัวข้อ จัดลิงก์ภายใน
 • {{ไม่เป็นสารานุกรม}} - แจ้งบทความที่มีลักษณะไม่เป็นสารานุกรม
 • {{ขาดความสำคัญ}} - แจ้งบทความนี้ ขาดข้อมูลที่แสดงความสำคัญ
 • {{รวม}} - แจ้งแนะนำว่าให้มีการรวมบทความเข้าด้วยกัน
 • {{รวมไป}} -แจ้งแนะนำว่าบทความนี้ควรรวมไปในอีกบทความ
 • {{รวมมา}} -แจ้งแนะนำว่าบทความนี้ควรรวมไปในอีกบทความ
 • {{ย้าย}} - แจ้งแนะนำว่าควรมีการย้ายบทความไปยังโครงการอื่น
 • {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} - แจ้งว่าเป็นบทความที่มีการใช้ลิงก์ไปที่ภาษาอื่นเพื่อความสะดวกในการเขียน
 • {{เก็บกวาด}} - แจ้งเป็นบทความที่ผู้อื่นควรตรวจสอบ ในหลายส่วนด้วยกัน
 • {{เก็บกวาดสถานศึกษา}} - แจ้งเป็นบทความที่ต้องตรวจสอบตาม วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา
 • {{มุมมองสากล}} - แจ้งเป็นบทความที่ไม่แสดงมุมมองที่เป็นสากลเกี่ยวกับหัวข้อบทความ
 • {{ยังไม่ได้แปล}} - แจ้งเนื้อหาบางส่วนยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย (ใช้หน้าที่ไม่ใช่บทความ เช่น คำอธิบายวิธีการใช้แม่แบบ)
 • {{ต้องการสรุป}} - ไม่มีบทนำของบทความ

บทความขาดอ้างอิง แก้

สำหรับหน้าอภิปราย แก้

 • {{โต้เถียง}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีการโต้เถียงบ่อยมาก..."

แสดงข้อความพิเศษ แก้

แม่แบบในหัวข้อนี้เป็นการแสดงข้อมูลสำหรับผู้อ่าน

ในหน้าเนื้อหา แก้

 • โครง
  • {{โครง}} - (stub) แสดงข้อความ "บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ 'โครง'
  • {{โครง-ส่วน}} - (sectstub) แสดงข้อความ "ส่วนนี้ของบทความยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ 'โครง-ส่วน'
  • สำหรับโครงที่จัดหมวดหมู่แล้ว ดูที่ หมวดหมู่โครง
 • {{แก้กำกวม}} - แสดงข้อความ "แสดงรายการของบทความต่าง ๆ ที่อาจใช้ชื่อเดียวกัน..."
 • {{ความหมายอื่น}} - แสดงข้อความ "สำหรับความหมายอื่น ดูที่..."
 • {{ชื่ออังกฤษ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ..."
 • {{เตือนเรื่องเพศ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรือกิจกรรมทางเพศ เพื่อจุดประสงค์เชิงสารานุกรม"
 • {{เว็บย่อ}} - (shortcut) แสดงเว็บย่อให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการอ้างที่อยู่อินเทอร์เน็ต (URL)
 • {{ปัจจุบัน}} - สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือ ยังไม่จบ
 • {{เหตุการณ์ปัจจุบัน}} - แสดงกล่องรายการเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับหน้าบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่จบลง
 • {{ซอฟต์แวร์ระยะพัฒนา}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา... เนื้อหาและรายละเอียดอาจจะเปลี่ยนแปลง..."
 • {{ต้องการภาพ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้ต้องการภาพประกอบเพิ่มเติม..."
 • {{ล้าสมัย}} - สำหรับบทความที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
 • {{ดูเพิ่มที่}} - แสดงข้อความ ดูเพิ่มที่ ... ใส่ชื่อบทความอื่นๆ ที่ต้องการให้ดูเพิ่ม ถัดจากหัวข้อ สามารถใส่ได้มากที่สุด 10 ชื่อ
 • {{บทความหลัก}} - แสดงข้อความ ดูบทความหลักที่ ... ใส่ชื่อบทความอื่นๆ ที่ต้องการให้ดูเพิ่ม ถัดจากหัวข้อ สามารถใส่ได้มากที่สุด 10 ชื่อ

ในหน้าหมวดหมู่ แก้

 • {{หลักหมวดหมู่}} - แสดงข้อความ สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ (ชื่อหัวข้อ) โดยชื่อหัวข้อจะนำมาจากชื่อหมวดหมู่

สำหรับภาพ แก้

กรุณาดูแม่แบบป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ

สำหรับอ้างอิง แก้

ศึกษาวิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา สำหรับวิธีการอ้างอิง โดยระบบจะสร้างอ้างอิงกึ่งอัตโนมัติโดยมี ตัวเลข 1 2 3กำกับในบทความ และหมายเหตุด้านท้ายบทความ ดูตัวอย่างที่บทความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับจัดรูปแบบ แก้

สำหรับเขียนคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน แก้

เนื่องด้วยการเว้นวรรคที่บรรทัดใดๆ จะทำให้เกิดการจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นการใช้แม่แบบคำประพันธ์จะช่วยในการจัดย่อหน้าตาม วรรคต่างๆ

สำหรับแม่แบบ แก้

สำหรับหน้าของผู้ใช้ แก้

หน้าผู้ใช้ แก้

ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย
หุ่นเชิด
บล็อกทั่วไป
พักผ่อน/มีธุระ

คุยกับผู้ใช้ แก้

เตือน
เตือนหน้าว่าง
เตือนป้ายออก
เตือนก่อกวน
เตือนโฆษณา
บทความอาจละเมิดลิขสิทธิ์
 • {{nothanks0}} สำหรับผู้ใช้
 • {{nothanks}} สำหรับไอพี
ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องการสัญญาอนุญาตสำหรับภาพ
ต้องการแหล่งที่มาสำหรับภาพ
ภาพถูกแจ้งลบ/ถูกลบ

บาเบล แก้

ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:บาเบล

พักผ่อนจากวิกิ แก้

ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:วันพักผ่อนจากวิกิ

สำหรับลิงก์ไปยังวิกิพีเดียโครงการอื่น แก้

แสดงข้อมูลว่าโครงการอื่นในวิกิมีเดีย มีบทความที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

รูปแบบ ตัวอย่าง/ลักษณะที่แสดงผล
{{วิกิตำรา}} ภาษาพีเอชพี phpBB
{{วิกิซอร์ซ}} บทสวดมนต์และพระคาถา พระไตรปิฎก
{{วิกิคำคม}} อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ขงจื๊อ
{{คอมมอนส์}} นิวยอร์ก

ตัวอย่างแม่แบบแสดงข้อความ แก้

ข้อความที่ต้องพิมพ์ หน้าตาของแม่แบบ ใช้สำหรับ
{{โครงความรู้}} บทความที่ยังไม่สมบูรณ์ และเกี่ยวกับความรู้ หรือวิชา

โครงร่าง

{{แก้กำกวม}} คำที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย
{{เก็บกวาด}} หัวข้อที่ต้องการเก็บกวาด ให้ผู้อื่น ช่วยดู ช่วยแก้ไข