วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (เว็บ)

หน้านี้เป็นแนวทางคร่าว ๆ สำหรับผู้เขียนส่วนใหญ่สำหรับการตัดสินใจ เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บ ไม่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ ที่สามารถมีในวิกิพีเดีย เนื้อหาเว็บนั้น ไม่จำกัดแต่เพียง บล็อก เว็บบอร์ด นิวส์กรุ๊ป นิตยสารออนไลน์ สื่ออื่น พอดแคสต์ เว็บคอมิกส์ และเว็บท่า เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บ ที่ใช้ในการพิจารณาในจุดประสงค์ของหน้าแนวทางนี้

แนวทางในการเขียนวิกิพีเดีย มีนโยบายอย่างเป็นทางการว่าห้ามโฆษณา เนื้อหาที่มีโฆษณาจะถูกลบทิ้งออกไป รวมถึงการยึดมั่นในมุมมองที่เป็นกลาง

วิกิพีเดียไม่ใช่สารบบเว็บ ที่มีลักษณะการรวมลิงก์ต่าง ๆ ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ และรวบรวมลิงก์ต่าง ๆ วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรองของลิงก์ ภาพ และไฟล์ต่าง ๆ บทความที่มีแต่ลิงก์ภายนอกและมีคำจำกัดความเพียงเล็กน้อย อาจถูกลบ

หากไม่ผ่านเกณฑ์ความโดดเด่น มีสองวิธี คือรวมกับบทความอื่นและลบทิ้ง บทความที่อาจไม่มีความโดดเด่น อาจแขวนป้าย {{ไม่เป็นสารานุกรม}} เพื่อให้ผู้เขียนอื่นรู้ถึงปัญหา (อาจทำการลบต่อไปหากไม่ได้แก้ไข) และเมื่อบทความได้รับการแจ้งลบ โปรดพูดคุยในหน้าสนทนา

การตัดสินจากหลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันได้

แก้

วิกิพีเดียนั้นตัดสินเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บจากความโดดเด่นจากหลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันได้ว่าเนื้อหาเว็บได้รับความสนใจอย่างสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บนั้น ทั้งผู้เขียน เจ้าของ ความโดดเด่นนั้นจำเป็นต้องมีปรากฎแหล่งที่มา ไม่ใช่เพียงแค่เอ่ยถึงชื่อแหล่งที่มาในบทความ

ความโดดเด่นมิได้เกิดขึ้นเองโดยปกติวิสัย

แก้

ความโดดเด่นของบทความไม่ได้มีความหมายเดียวกับ "การมีชื่อเสียง" หรือ "การให้ความสำคัญ" และแม้แต่เว็บไซต์ที่ผู้เขียนเข้าใจว่า "มีความสำคัญ" จะเป็นที่ยอมรับในความโดดเด่นก็ต่อเมื่อสามารถแสดงความโดดเด่นให้เห็นได้เท่านั้น ไม่มีเว็บไซต์ไหนที่ได้รับการยกเว้นจากสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาประเภทไหน ถ้าเว็บไซต์ใดไม่ได้รับการพูดถึงหรือได้รับการพูดถึงน้อย ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ธรรมดาสามัญที่ไม่มีความโดดเด่น หรือเป็นแค่เว็บไซต์ที่มีจริงอยู่เพียงเท่านั้น

เมื่อมีการประเมินความโดดเด่นของเว็บไซต์ โปรดพิจารณาว่ามีความสำคัญหรือมีผลกระทบซึ่งพิสูจน์ได้ทางวัฒนธรรม สังคม ความบันเทิง ด้านกีฬา ด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา เว็บไซต์ที่มีการเข้าชมเป็นจำนวนมากจะดูเหมือนมีข้อมูลที่พิสูจน์ยืนยันได้จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่พิสูจน์ยืนยันความโดดเด่นได้มากกว่า อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เล็ก ๆ ก็อาจมีความโดดเด่น แต่ก็ไม่ใช่มาตรฐานใดที่ใช้เพื่อเข้าข้างเว็บไซต์ที่ใหญ่กว่า

ความโดดเด่นไม่สามารถสืบทอดได้

แก้

เว็บไซต์ไม่อาจมีความโดดเด่นนั้นเพราะเกี่ยวข้องกับบุคคล ธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่มีความโดดเด่น หากเนื้อหาเว็บไซต์ไม่ได้มีการกล่าวถึง เนื้อหาเว็บไซต์ก็ไม่มึความโดดเด่น ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลที่มีชื่อเสียงมีเว็บไซต์ ตัวเว็บไซต์ไม่ได้รับความโดดเด่นจากเจ้าของเว็บไซต์ ในบางกรณี จะเป็นการดีที่สุดที่จะอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์ในบทความของบุคคลนั้นแทน

ในทางกลับกัน เว็บไซต์ที่โดดเด่น แต่เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนเนื้อหา ก็ไม่ได้รับความโดดเด่นจากเว็บไซต์ที่พวกเขาเขียนหรือเป็นเจ้าของด้วย

เกณฑ์

แก้

พีงระลึกว่าทุกบทความจะต้องสอดคล้องกับนโยบายพิสูจน์ยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และแหล่งที่มาที่ไม่ใช่แหล่งที่มาอิสระและการเผยแพร่จากทางเว็บไซต์เองเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ยืนยันความโดดเด่น เนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีความโดดเด่น หากอยู่หนึ่งในเกณฑ์ดังนี้:

  • เนื้อหาบทความมาจากงานเผยแพร่ที่ไม่ใช่การกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย จากแหล่งอ้างอิงอิสระ ที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์นั้นเอง เกณฑ์นี้รวมถึงการเผยแพร่งานจากทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็น บทความจากหนังสือพิมพ์ บทความจากนิตยสาร หนังสือ สารคดีทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรือรายงานจากองค์การดูแลผู้บริโภค ยกเว้นการตีพิมพ์ซ้ำของสื่อ หรือการโฆษณาเนื้อหา[1] จากทางเว็บไซต์ต้นสังกัด หรือเนื้อหาที่มีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย เช่น การเอ่ยถึงสั้น ๆ ของเนื้อหาที่เป็นปกติธรรมชาติหรือการเอ่ยถึงยูอาร์แอลของเว็บไซต์ บทความหนังสือพิมพ์ที่มีการรายงานเนื้อหาทั่ว ๆ ไป อย่างการอัปเดตหรือการมีอยู่ของเว็บไซต์ และคำอธิบายเนื้อหาในสารบัญหรือร้านค้าออนไลน์
  • เว็บไซต์หรือเนื้อหาจะต้องได้รับรางวัลที่เป็นที่รู้จักและจากรางวัลที่มอบโดยองค์การอิสระ[2]

เกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักการทั่ว ๆ ไป ที่ง่ายต่อการแยกว่าเนื้อหาเว็บไซต์ใดควรมีบทความในวิกิพีเดีย แทบเกือบทุกกรณี การมีแหล่งข้อมูลอิสระที่น่าเชื่อถือ จะเข้าเกณฑ์หนึ่งในสองข้อด้านบน อย่างไรก็ตาม การอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการยืนยันว่าควรเขียนบทความแยกในวิกิพีเดีย

หากไม่มีความโดดเด่น

แก้

จะไม่เขียนบทความแยกในวิกิพีเดีย หากเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ในหน้านี้หรือเกณฑ์ความโดดเด่นทั่วไป รวมทั้งเนื้อหาเว็บไซต์ใด ที่ผู้เขียนไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลอิสระที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์นั้นได้ เป้าหมายของวิกิพีเดียจะไม่เขียนบทความแยกบทความที่มีเนื้อหาอันน้อยนิดเพื่อหวังว่าจะมีผู้อื่นมาเขียนเพิ่มหรือบทความที่มีเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์นั้น ๆ เพียงแหล่งเดียว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์อาจไม่สามารถคงไว้ในวิกิพีเดียได้ก็ตาม หากไม่ตรงตามเงื่อนไข เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เพียงพอที่จะเขียนแยก การจะคงบทความอยู่ จะต้องเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญ:

  • มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสมของรายละเอียดและความสำคัญต่อบทความนั้น
  • ไม่ประชาสัมพันธ์
  • มีเนื้อหาที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ผ่านแหล่งที่มาอิสระ

เนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พอที่จะเขียนแยก อาจเขียนรวมเข้าไปในบทความรวมรายชื่อ หรือรวมกับบทความองค์การเจ้าของเว็บไซต์ อาจเปลี่ยนทางไปยังหน้านั้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลได้

หมายเหตุ

แก้
  1. การประชาสัมพันธ์ตัวเองและการโฆษณาแฝงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เป็นบทความที่เป็นสารานุกรม งานที่เผยแพร่จะต้องเป็นงานเขียนคนอื่นเกี่ยวกับบริษัท องค์การ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
  2. การได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลาย ๆ ปี ก็ได้รับความพิจารณาว่ามีความโดดเด่นได้

ดูเพิ่ม

แก้