วิกิพีเดีย:สื่อที่อ้างถึงวิกิพีเดีย

หน้านี้เป็นหน้าที่รวมรวมเว็บไซต์และสื่ออื่นที่ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียในการอ้างอิง คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์หรือสื่ออื่นที่อ้างอิงถึงวิกิพีเดียได้ที่นี่

การเขียนแก้ไข

วัสดุวิทยุและโทรทัศน์ที่อ้างถึงข้อมูลในวิกิพีเดียแก้ไข

2553แก้ไข

  • บทความ ซูสีไทเฮา
    • ได้รับการอ้างถึงใน "ภาพยนตร์ชุดเรื่อง "ซูสีไทเฮา" ("The Firmament of the Pleiades" (Soukyuu no subaru, 蒼穹の昴) ) " ตอนที่ฉายทาง ทีวีไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 (21:10 นาฬิกา)
    • โดยเป็นคำถามประจำสัปดาห์ว่า "ระยะเวลาที่ซูสีไทเฮาปกครองแผ่นดินจีน ตรงกับช่วงใดของประวัติศาสตร์ไทย" และเฉลยว่า "เรื่องราวของซูสีไทเฮา เกิดขึ้นในช่วงกลางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จนถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ของไทย" (เป็นข้อความในปรากฏในบทความ ก่อนได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรุ่นปัจจุบัน)

2552แก้ไข

เว็บไซต์และสิ่งตีพิมพ์ไทยที่อ้างถึงข้อมูลในวิกิพีเดียแก้ไข

สื่อเว็บไซต์แก้ไข

2549-2550แก้ไข

2551แก้ไข

2552แก้ไข

2553แก้ไข

2554แก้ไข

2555แก้ไข

2565แก้ไข

สื่อสิ่งพิมพ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข