วิกิพีเดีย:การบริจาคเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์

หน้านี้อธิบายเรื่องการ "บริจาค" เนื้อหาลิขสิทธิ์แก่วิกิพีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ รูปภาพ และอื่น ๆ ที่อาจมีการเผยแพร่แล้วหรือยังไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์อื่น ซึ่งก็อาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะมีอยู่ในวิกิพีเดีย

ความหมายของการบริจาคเนื้อหาแก่วิกิพีเดีย

แก้

เมื่อคุณสนับสนุนเนื้อหาแก่วิกิพีเดีย คุณจะไม่ได้ให้เราใช้แต่ผู้เดียว คุณยังคงถือสิทธิใด ๆ ที่คุณเคยถือ แต่คุณให้สัญญาอนุญาตไม่จำเพาะภายใต้วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ (CC-BY-SA) และสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (GNU) (ฉบับเดี่ยว ไม่มีมาตราหลากหลาย ข้อความปกหน้า หรือข้อความปกหลัง) ให้สังเกตว่า ไม่มีทางระบุว่า "ห้ามใช้ที่อื่นนอกเหนือจากวิกิพีเดียหรือในงานดัดแปลง" นอกจากนี้ งานดัดแปลงบางอย่างอาจเป็นเชิงพาณิชย์ เราไม่สามารถยอมรับเนื้อหาที่อนุญาตเฉพาะการใช้ทางการศึกษาหรือแม้แต่การใช้ทั่วไปนอกเหนือจากเชิงพาณิชย์

จากข้อกำหนดการใช้งาน อนุญาตให้ใช้ข้อความของผู้อื่น หรือที่คุณมีส่วนร่วมภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน ( CC-BY-SA หรือ CC-BY-SA-compatible) โดยไม่ต้องมีสัญญาอนุญาตควบคู่ไปกับสัญญาอนุญาตกนูว่าด้วยงานสารบรรณเสรี (GFDL) แต่ข้อความที่คุณถือลิขสิทธิ์ ต้องตกลงอนุญาตทั้ง CC-BY-SA และ GFDL

ควรรู้ไว้ว่าเนื้อหาที่บริจาคให้นั้น มีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาในสังคมวิกิพีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม การลด การเรียบเรียงใหม่ หรือการตกแต่งภาพ แยกไปเขียนเป็นบทความอื่น รวมถึงแปลไปเป็นภาษาอื่น หากคุณไม่ต้องการให้แก้ไข คุณควรเปลี่ยนเจตนารมณ์ในการบริจาคใหม่ การแก้ไขของคุณยังคงอยู่ในส่วนประวัติของหน้าบทความ จึงยังถือเป็นเครดิตของงานคุณในหน้านั้น

โปรดสังเกตว่าข้อดีของการแก้ไขได้อย่างเสรี คือ คุณสามารถร่วมเขียน ร่วมปรับปรุง มากกว่าการจะเขียนเว็บไซต์ของตนเองหรือเป็นเนื้อหาต้นฉบับ ตราบใดที่ยังคงอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC-BY-SA หรือ GFDL

หากมีความจำเป็นที่งานของคุณมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในโครงการอื่นอย่างเช่น วิกิซอร์ซ อาจมีการย้ายไปยังโครงการพี่น้องของเรา

ทำไมถึงบริจาคงานบางอย่างไม่ได้

แก้

คุณไม่สามารถบริจาคงานของผู้อื่นได้

แก้

หากคุณไม่ใช่ผู้ถือลิขสิทธิ์เนื้อหา คุณไม่สามารถบริจาคแก่วิกิพีเดียได้ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เราพยายามกำจัดเนื้อหาที่แม้แต่จะมีคำถามที่จะตามมาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหามาใช้ เราจะไม่นำมาใช้จนกว่าจะมีข้อความว่าเป็น สมบัติสาธารณะ กอปปีเลฟต์ ที่เข้ากับอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ได้อย่างชัดเจน โปรดอย่าคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมาแปะในวิกิพีเดีย หากคุณเป็นผู้ประพันธ์เนื้อหาดั้งเดิม แต่ลิขสิทธิ์ตกไปอยู่กับผู้จัดพิมพ์ คุณไม่สามารถยกเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ให้แก่เราได้

วิกิพีเดียไม่ใช่เรื่องครอบจักรวาล

แก้

ดูคำอธิบายที่หน้า วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ไม่เป็นสารานุกรมหรือขาดความโดดเด่น ในบางครั้งเราไม่อยากให้มีบทความเกี่ยวกับ สโมสรของมหาวิทยาลัยของคุณ ในทางกลับกันเราเปิดให้เขียนเนื้อหาที่เป็นสารานุกรมที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลและเขียนในมุมมองเป็นกลาง เนื้อหาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์อื่น มักเขียนไม่ตรงเกณฑ์ จึงเป็นการดีที่สุดหากจะเรียบเรียงเขียนเนื้อหาใหม่ มากกว่าการลอกเนื้อหาแบบคำต่อคำ

วิกิพีเดียไม่เผยแพร่เนื้อหาต้นฉบับ

แก้

วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และไม่เผยแพร่ข่าว งานวิจัย จุดยืนของเราอธิบายไว้ที่หน้า วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ สรุปอย่างย่อคือ สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเผยแพร่มาก่อน หรือมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ดังนั้นหากงานของคุณ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน เป็นทฤษฎีใหม่ หรือไม่ครอบคลุมความลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คุณควรหาช่องทางอื่นในการเผยแพร่ก่อน