ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่


เตรียมย้ายบริการไปไว้ที่ toollabs:nullzerobot/tools/categorymover :)


หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอตแก้ไข

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล
04:06, 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อทีมใหม่
04:06, 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อทีมใหม่
04:06, 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อทีมใหม่
17:27, 21 มีนาคม 2558 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลอูเดอัลเมรีอา หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลอูเด อัลเมรีอา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สอดคล้องกับชื่อบทความหลัก


หมวดหมู่ที่ยังย้ายไม่ได้แก้ไข

ถึงผู้ที่เคยใช้บริการได้แล้ว หากมีรายการอยู่ด้านล่างนี้และเหตุผลที่ให้ไว้เหมาะสม โปรดย้ายรายการขึ้นมาใส่ในในหน้าหมวดหมู่ที่รอการจัด

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล