บริการย้ายหมวดหมู่

██ บริการย้ายหมวดหมู่ (id=-1, sysop) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่ เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อหรือรวมหมวดหมู่ได้โดยสะดวก ระบบจะดำเนินการให้กับผู้ใช้ที่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบแล้วทุกชั่วโมง ส่วนคำขออื่น ๆ ของผู้ใช้ที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขจะรอพักไว้ให้พิจารณาในภายหลัง อนึ่งถึงแม้ระบบจะตรวจสอบการก่อกวนและหยุดไม่ดำเนินการกับรายการที่ถูกก่อกวนได้ แต่หากพบเห็นการก่อกวนแล้วก็โปรดช่วยย้อนหรือแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ

วิธีใช้งาน

ดูที่ ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/วิธีใช้งาน

รายละเอียดด้านเทคนิค
 • รองรับการจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับแม่แบบด้วยซึ่งบางครั้งจะมีการจัดหมวดหมู่ที่หน้าเอกสารการใช้งานแทน
 • ใช้เทรดพูลช่วยในการดำเนินการ
 • ย้ายลิงก์ที่วิกิสนเทศให้โดยอัตโนมัติ
 • หากไม่มีหมวดหมู่ปลายทาง และหลังย้ายหมวดหมู่ไม่มีหน้าหลงเหลืออยู่ จะทำการลบหมวดหมู่ต้นทางให้โดยสวมสิทธิผู้ดูแล
Known issues
ปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ

██ ปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ (id=-2) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานเมื่อสั่ง และยังต้องพัฒนาเพิ่มอีกมาก

รายละเอียด

ผู้ใช้:Nullzerobot/ปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ เป็นบริการให้ปรับปรุงหน้าหนึ่ง ๆ โดยอิงจากอีกหน้าหนึ่งเป็นหลัก (ข้ามภาษา ข้ามโครงการได้) นอกจากนี้ยังเสริมความสามารถในการดำเนินการอีกหลายอย่าง ได้แก่

 1. ค้นหาและแทนที่คำ
 2. เพิ่มชื่ออื่น/แปลพารามิเตอร์ (สำหรับการปรับปรุงหน้าแม่แบบ)
 3. ติดตามพารามิเตอร์ล้าสมัย (สำหรับการปรับปรุงหน้าแม่แบบ)

และยังมีความสามารถอื่น ๆ เช่นปรับปรุงก็ต่อเมื่อหน้าต้นทางเสถียรเท่านั้น

วิธีใช้งาน

ดูที่ แม่แบบ:แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ

รายละเอียดด้านเทคนิค
 • ในการใช้ความสามารถเพิ่มชื่ออื่น/แปลพารามิเตอร์ ปีกกาในหน้าแม่แบบนั้นต้องสมดุล
Known issues
 • ไม่มี
บริการจัดหมวดหมู่

██ บริการจัดหมวดหมู่ (id=-3) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้น

รายละเอียด

ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการจัดหมวดหมู่ เป็นบริการในการสร้างหมวดหมู่อัตโนมัติ โดยจะพยายามหาบทความหรือหมวดหมู่ย่อยมาใส่ในหมวดหมู่ดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยอิงกับหมวดหมู่ข้ามภาษา และดำเนินการเช่นนี้กับหมวดหมู่ที่เหนือกว่าหมวดหมู่นี้หนึ่งขั้นด้วย ซึ่งจะทำให้เป็นการจัดหมวดหมู่ดังกล่าวไปโดยปริยาย ส่วนหมวดหมู่ที่จัดไม่ได้ก็จะทิ้งชื่อหมวดหมู่ภาษาอังกฤษไว้เพื่อให้ชาววิกิพีเดียคนอื่นมาแปลต่ออีกที และหากพบหมวดหมู่ชื่อภาษาอังกฤษซึ่งมีหมวดหมู่ภาษาไทยแล้วก็จะลบหมวดหมู่ภาษาอังกฤษทิ้ง นอกจากนี้บอตจะเพิ่มข้อมูลที่ วิกิสนเทศ ให้ด้วย

อันที่จริงแล้ว หมวดหมู่ที่จะให้จัดอาจจะเป็นหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรืออาจจะเป็นบทความก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นบทความต้องระวังให้หมวดหมู่ของบทความภาษาอังกฤษที่โยงนั้นไม่มีหมวดหมู่บำรุงรักษาอยู่ เช่น "stub" "articles without references" (ตอนนี้สามารถตัดกรณีที่หมวดหมู่อังกฤษมีชื่อ "stub" กับ "article" ทิ้งได้แล้ว)

รายละเอียดด้านเทคนิค
 • ไม่รองรับการจัดหมวดหมู่ในเนมสเปซแม่แบบ
Known issues
 • ไม่มี
ลบหน้าสร้างซ้ำที่เคยถูกลบไปแล้ว

██ ลบหน้าสร้างซ้ำที่เคยถูกลบไปแล้ว (id=1, sysop) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานตลอดเวลาบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ตรวจ ดูหน้าใหม่ว่าเป็นหน้าสร้างซ้ำที่เคยถูกลบไปแล้วหรือไม่ ถ้าใช้ ให้ลบหน้านั้นได้ทันทีพร้อมแจ้งเตือน และหากหน้าดังกล่าวถูกลบมาแล้วมากกว่า 3 ครั้งให้ล็อกหน้าเป็นเวลา 2 อาทิตย์ อนึ่งหากรุ่นใหม่มีอ้างอิงเพิ่มขึ้นบอตจะยังไม่ลบทันที

Known issues
 • ไม่มี
บล็อกผู้ใช้จากปูมตัวกรอง

██ บล็อกผู้ใช้จากปูมตัวกรอง (id=2, sysop) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานตลอดเวลาบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

บล็อกผู้ใช้ตามปูมตัวกรองเมื่อผู้ใช้ติดตัวกรองภายในระยะเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด หรืออาจใช้ในการแจ้งเตือนทั้งผู้ใช้หรือแจ้งเตือนที่หน้าใด ๆ ก็ได้ ตั้งค่าได้ที่ ผู้ใช้:Nullzerobot/ปูมการละเมิด

Known issues
 • ไม่มี
ลบหน้าพูดคุยที่ไม่จำเป็น

██ ลบหน้าพูดคุยที่ไม่จำเป็น (id=3, sysop) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 1 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ลบหน้าพูดคุยที่เป็น

 1. หน้าเปลี่ยนทาง ในทุกเนมสเปซยกเว้น "คุยกับผู้ใช้" กับ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย"
 2. หน้าที่ขึ้นกับหน้าว่าง ยกเว้น หน้าย่อย เช่น หน้ากรุ หน้าหน้า todo หลังจากหน้านั้นไม่มีการแก้ไขมากกว่า 1 เดือน
  1. ใส่ {{bots|deny=Nullzero,Nullzerobot}} เพื่อไม่ให้บอตลบหน้านี้
Known issues
 • เพื่อค้นหาหน้าที่ขึ้นกับหน้าว่างอย่างรวดเร็ว จึงใช้ magic word {{PAGESIZE}} เป็นตัวตรวจสอบ ซึ่งอาจจะเกิดผล false positive เมื่อหน้านั้นจริง ๆ แล้วไม่ว่าง แต่มีขนาด 0 ไบต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโดยปกติไม่ควรมีหน้าที่มีขนาด 0 ไบต์อยู่แล้ว จึงไม่แก้บั๊กนี้
อัปเดตชื่อฉลากภาษาไทย

██ อัปเดตชื่อฉลากภาษาไทย (id=4) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

อัปเดต ชื่อฉลากเฉพาะภาษาไทยในวิกิสนเทศ กรณีเป็นค่าว่างหรือชื่อไม่ตรงปัจจุบัน (ทำง่ายเพราะเราไม่ต้องคำนึงถึงตัวเล็กตัวใหญ่) เสนอโดยบุคคลนิรนาม :D ดำเนินการโดยดูจากหน้าปรับปรุงล่าสุดย้อนหลัง 1 วัน 1 นาที

Known issues
 • ไม่มี
ลบแม่แบบเพิ่งตาย

██ ลบแม่แบบเพิ่งตาย (id=5) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 1 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ลบแม่แบบ {{เพิ่งตาย}} ออกจากบทความที่มีการ transclude แม่แบบนี้นานเกิน 15 วัน ทำงานทุก ๆ วัน

Known issues
 • ไม่มี
ล้างหน้ากระบะทราย

██ ล้างหน้ากระบะทราย (id=6) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 6 ชั่วโมงบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ล้างหน้าวิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

Known issues
 • ไม่มี
ปรับปรุงบทความที่ต้องการในหน้าปรับปรุงล่าสุด

██ ปรับปรุงบทความที่ต้องการในหน้าปรับปรุงล่าสุด (id=7) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 7 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ปรับปรุงบทความที่ต้องการในหน้าปรับปรุงล่าสุด ดึงข้อมูลมาจาก 3 แหล่งคือ

 1. วิกิพีเดีย:รายชื่อบทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมี จำนวน 2 บทความ
 2. วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ จำนวน 1 บทความ
 3. วิกิพีเดีย:บทความบุคคลที่ต้องการ จำนวน 1 บทความ
Known issues
 • ถ้ามีการสร้างบทความแล้ว น่าจะปรับปรุงใหม่ทันที
ปรับปรุงรายชื่อชาววิกิพีเดียที่แก้ไขมากที่สุด 500 อันดับ

██ ปรับปรุงรายชื่อชาววิกิพีเดียที่แก้ไขมากที่สุด 500 อันดับ (id=8) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 15 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด

ปรับปรุงวิกิพีเดีย:รายชื่อชาววิกิพีเดียที่แก้ไขมากที่สุด 500 อันดับ และ วิกิพีเดีย:รายชื่อชาววิกิพีเดียที่แก้ไขมากที่สุด 500 อันดับ (รวมบอต) แสดงชื่อเป็นสีเทาหากผู้ใช้ดังกล่าวไม่มีความเคลื่อนไหวใน 30 วันขณะที่บอตกำลังปรับปรุง

Known issues
 • ไม่มี
ลบข้อมูลเกินความจำเป็นตามโครงการวิกิภาพยนตร์

██ ลบข้อมูลเกินความจำเป็นตามโครงการวิกิภาพยนตร์ (id=9) แก้

เวลาทำงาน

ยังไม่ได้ rewrite ใหม่ให้เข้ากับ Pywikipedia rewrite branch

รายละเอียด

มีข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่ผู้ใช้ชอบเพิ่มเข้ามาในบทความนักแสดง เช่น แสดงคู่กับใคร นางเอก พระเอก นางร้าย ถ่ายนิตยสาร ฯลฯ ซึ่ง รูปแบบการเขียนบทความนักแสดง ระบุว่าเป็นข้อมูลเกินความจำเป็น บอตจะทำการลบข้อมูลที่เกินความจำเป็นทิ้งและเก็บกวาดบทความให้ หน้าที่นี้สามารถดำเนินการได้ทั้งอัตโนมัติและด้วยมือ

 • ลบแสดงคู่กับใคร
 • ลบถ่ายทำช่องไหน
 • ลบว่าแสดงเป็นนางร้าย นางร้ายกลับตัว บลา ๆ
 • ลบหัวข้อถ่ายนิตยสาร

ตัวอย่างการทำงาน [1] [2] [3]

ฝากถึงคนที่พยายามจะใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบการเขียนทั้งหลาย อย่าริมาสู้กับหุ่นยนต์เลย :P

Known issues
 • ลบ tag เปิดของ html ไม่ครบ
ลบหน้าเปลี่ยนทางเสียและแก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน

██ ลบหน้าเปลี่ยนทางเสียและแก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน (id=10, sysop) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 1 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด
 • ใช้สคริปต์มาตรฐานของ pywikibot
Known issues
 • รอ submit patch เข้า pywikibot เพื่อให้ลบหน้าเปลี่ยนทางเสียได้ดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงบทความคัดสรร

██ ปรับปรุงบทความคัดสรร/บทความคุณภาพ (id=11) แก้

เวลาทำงาน

ทำงานทุก ๆ 15 วันบน Wikimedia Labs

รายละเอียด
 • ใช้สคริปต์มาตรฐานของ pywikibot
Known issues
 • ไม่มี
อื่น ๆ