"""
โปรดอย่าแก้ไขบรรทัดบนสุดและล่างสุด วิธีใช้งาน ดูที่คู่มือการใช้งานที่แนบมา
"""
task[-1] = True
task[-2] = True
task[-3] = True
task[1] = True
task[2] = True
task[3] = True
task[4] = True
task[5] = True
task[6] = True
task[7] = True
task[8] = True
task[9] = True
task[10] = True
คู่มือการใช้งาน[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

กำหนดค่า False เพื่อให้บอตหยุดทำงานในงานหมายเลขดังกล่าว หลังจากกำหนดค่าแล้ว อาจใช้เวลามากสุดประมาณ 1 นาทีถึงจะทำให้บอตหยุดทำงาน

มีเพียงบางงานเท่านั้นที่เมื่อกำหนดค่า True แล้วบอตจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และอาจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ถึงจะกลับมาทำงานใหม่

ดูเพิ่ม