การใช้งาน

แก้

กำหนดค่า False เพื่อให้บอตหยุดทำงานในงานหมายเลขดังกล่าว หลังจากกำหนดค่าแล้ว อาจใช้เวลามากสุดประมาณ 1 นาทีถึงจะทำให้บอตหยุดทำงาน

มีเพียงบางงานเท่านั้นที่เมื่อกำหนดค่า True แล้วบอตจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และอาจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ถึงจะกลับมาทำงานใหม่

ดูเพิ่ม

แก้