แม่แบบ:แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ

[[{{{หน้า}}}]] ([[]])
หน้าต้นทาง [[:{{{ต้นทาง}}}]] แจ้งเตือน

{{{แจ้ง}}}

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้ในหน้า User:Nullzerobot/ปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ เพื่อระบุให้บอตทำการปรับปรุงหน้านั้นเป็นระยะจากหน้าต้นทาง และหากมีข้อความส่วนใดที่ต้องการการแปล สามารถเขียนให้บอตแทนที่คำอัตโนมัติได้เลย

การใช้งาน แก้

เบื้องต้น ต้องมีพารามิเตอร์ "หน้า" "ต้นทาง" "แจ้ง" (เป็นพารามิเตอร์จำเป็น)

{{แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ
| หน้า =  <!-- ชื่อหน้าที่จะให้ทำการปรับปรุง     เช่น: แม่แบบ:กล่องข้อมูล -->
| ต้นทาง = <!-- ชื่อหน้าที่จะให้เป็นต้นแบบในการปรับปรุง เช่น: en:Template:Infobox -->
| แจ้ง =  <!-- รายการชื่อผู้ใช้ที่จะให้แจ้งเตือนเมื่อมีการปรับปรุง โดยให้ทำเป็น unordered list 
      <!-- และใช้ {{User0}} ในแต่ละชื่อ เช่น:
* {{User0|abc}}
* {{User0|def}} -->
}}

นอกจากนี้ ยังสามารถมีพารามิเตอร์เสริมได้อีก

{{แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ
| หน้า =
| ต้นทาง =
| แจ้ง =
| รอเสถียร =    <!-- เป็นการบอกว่าจะให้ปรับปรุงหน้าก็ต่อเมื่อหน้าต้นทางเสถียร (ไม่มีการแก้) เป็นเวลาที่กำหนด -->
          <!-- เช่น: 10 แปลว่าปรับปรุงก็ต่อเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหว 10 วัน -->
| กระบะทราย =   <!-- เป็นการบอกว่าให้ปรับปรุงหน้าไปที่กระบะทราย (/sandbox) แทนที่จะปรับปรุงลงหน้าโดยตรง -->
          <!-- มีค่าเป็น ใช่/ไม่ (หากไม่ อาจไม่ระบุพารามิเตอร์นี้เลยก็ได้) -->
| พัก =      <!-- เป็นการบอกว่าไม่ให้ดำเนินการการปรับปรุงนี้ชั่วคราว -->
          <!-- มีค่าเป็น ใช่/ไม่ (หากไม่ อาจไม่ระบุพารามิเตอร์นี้เลยก็ได้) -->
| ค้นหา1 =     <!-- ข้อความที่จะให้ค้นหา เพื่อที่จะแทนที่ (ดูพารามิเตอร์แทนที่ประกอบ) เช่น: "\{\{infobox" -->
| แทนที่1 =    <!-- ข้อความที่จะให้แทนที่ (ดูพารามิเตอร์ค้นหาประกอบ)         เช่น: "\{\{กล่องข้อมูล" -->
| ค้นหา2 =     <!-- เช่น: "ABCabc" -->
| แทนที่2 =    <!-- เช่น: "กขค012" -->
| ...      
| ...       <!-- เช่น: มีข้อความ "{{infobox|name=ABCabc|class1=qwe}}" เมื่อค้นหาและแทนที่ตามที่ยกตัวอย่างมา -->
| ...       <!-- จะได้ข้อความ "{{กล่องข้อมูล|name=กขค012|class1=qwe}}" -->
| ...       <!-- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการเข้ารหัส -->
| ...
| ... <!-- ด้านล่างนี้คือพารามิเตอร์สำหรับการปรับปรุงหน้าในเนมสเปซแม่แบบโดยเฉพาะ -->
| ...
| พารามิเตอร์1 =  <!-- พารามิเตอร์จากหน้าต้นทาง       เช่น: name จาก {{{name}}} -->
| แปล1 =      <!-- พารามิเตอร์แปลในหน้าที่จะให้ปรับปรุง เช่น: ชื่อ จาก {{{ชื่อ}}} -->
| พารามิเตอร์2 =  <!-- เช่น: col จาก {{{col|...}}} -->
| แปล2 =      <!-- เช่น: สี จาก {{{สี|...}}} -->
| ...
| ...       <!-- เช่น: มีข้อความ "{{{name|John {{#if:{{{col|}}}|{{{col}}}}}}}}" -->
| ...       <!-- เช่น: จะได้ข้อความ "{{{ชื่อ{{{name|John {{#if:{{{สี|{{{col|}}}}}}|{{{สี|{{{col}}}}}}}}}}}}}}" -->
| ...
| ล้าสมัย1 =    <!-- พารามิเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว ต้องการให้เลิกใช้โดยเด็ดขาด เช่น: fullname จาก {{{fullname}}} -->
| แทนที่ล้าสมัย1 = <!-- กลุ่มพารามิเตอร์ที่ให้ใช้แทนที่พารามิเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว เช่น: realname, name -->
| ผิดพลาดล้าสมัย1 = <!-- ขึ้นข้อความเตือนว่าผิดพลาดหรือไม่ มีค่าเป็น ใช่/ไม่ -->
| ...
| หมวดหมู่1 =   <!-- หมวดหมู่ที่จะให้เพิ่มหน้าที่ใช้พารามิเตอร์ล้าสมัยนี้ -->
          <!-- เช่น: หน้าที่มีการเรียกใช้แม่แบบxxxพร้อมพารามิเตอร์ล้าสมัย -->
| ...
| ...       <!-- โดยหน้าใดที่ยังใช้พารามิเตอร์ล้าสมัยอยู่ จะมีข้อความสีแดงขึ้นเตือนว่าพารามิเตอร์ล้าสมัย -->
| ...       <!-- และจะจัดหน้าเหล่านั้นเข้าหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ -->
| ...
}}

การเข้ารหัส แก้

 1. ต้องคร่อมข้อความค้นหาและแทนที่ด้วย "..." (เพื่อป้องกัน whitespace ด้านหน้าและหลัง)
 2. ต้องใช้ \\ แทนที่ \ (เพื่อ escape character อื่น ๆ)
 3. ต้องใช้ \! แทนที่ | (เพื่อไม่ให้ประมวลผลผิดเป็นพารามิเตอร์ใหม่)
 4. ต้องใช้ \{ และ \} แทนที่ { และ } ตามลำดับ เพื่อกันการเรียก Parser function โดยไม่พึงประสงค์
 5. อาจใช้ \n แทนที่การขึ้นบรรทัดใหม่ (เพื่อทำให้รหัสเขียนในบรรทัดเดียวได้)

หมายเหตุสำหรับพารามิเตอร์ แก้

 1. บางหน้าจะมีการใช้กระบะทรายในหน้าต้นทางอยู่แล้ว ดังนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ "รอเสถียร"

ตัวอย่าง แก้

{{แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ
| หน้า = Module:Navbox
| ต้นทาง = en:Module:Navbox
| แจ้ง =
* {{User0|AbC}}
* {{User0|dEF}}
* {{User0|กขค}}
}}

หรือ

{{แจ้งปรับปรุงหน้าอัตโนมัติ
| หน้า = แม่แบบ:Navbar
| ต้นทาง = en:Template:Navbar
| แจ้ง =
* {{User0|Nullzero}}
| รอเสถียร = 7
| พัก = ใช่
| กระบะทราย = ใช่
| ค้นหา1 = "abcdef\n\{\{abc\!123\}\}abcdef=poi"
| แทนที่1 = "สวัสดีครับ"
| พารามิเตอร์1 = fontsize
| แปล1 = ขนาดฟอนต์
| ล้าสมัย1 = abc
| แทนที่ล้าสมัย1 = def, qwe
| ผิดพลาดล้าสมัย = ไม่
| หมวดหมู่1 = หน้าที่ใช้แม่แบบ Navbar ที่มีพารามิเตอร์ล้าสมัย
}}

ดูเพิ่ม แก้