รายชื่อประเทศที่มีเมืองหลวงไม่ใช่เมืองใหญ่ที่สุด

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในความหมายของคำว่า เมืองใหญ่ที่สุด นั้นหมายถึงเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะมีเมืองใหญ่ที่สุด แต่ส่วนใหญ่เมืองหลวงจะเป็นเมืองใหญ่ที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเรียกเมืองใหญ่เหล่านี้โดยใช้คำว่า นคร นำหน้า ส่วนเมืองหลวงจะใช้คำนำหน้าว่า กรุง

แผนที่ประเทศที่เมืองหลวงไม่ใช่เมืองใหญ่ที่สุด

รายชื่อเมืองใหญ่ที่สุดแก้ไข

รายชื่อเมืองหลวงที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ที่สุดแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข