#ผู้ใช้นี้แชตบนเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย
Mobile-Wikipedia-Logo-modified.pngมาพูดคุยกับเราในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย!

ผมไม่ใช่แอดมินแล้ว

สวัสดี