ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
17 ปี 6 เดือน 18 วัน
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลำพูน
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ยกเว้นการ์ตูน
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ดี
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีสิงห์
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 2 กันยายน
ผู้ใช้คนนี้ร่วมเก็บกวาดบทความ
ตามโครงการสังคายนาวิกิพีเดียครั้งที่ 2
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกวิกิมีเดียประเทศไทย
Pongsak ksm
Pongsak ksm
วันเกิด2 กันยายน พ.ศ. 2527 (39 ปี)
อาชีพรับราชการ
เพศไม่ระบุ
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ศรีสะเกษ
เริ่มเขียน26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สิ่งที่สนใจการเมือง การศึกษา
ความตั้งใจร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ติดวิกิพีเดีย9,000
ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย

Pongsak_ksm เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2527 (39 ปี) เป็นผู้ใช้คนหนึ่งที่สามารถอ่าน เขียน ตั๋วเมืองได้

บุคคลที่เกิดวันเดียวกับผม แก้

บทความที่สนใจ แก้

เริ่มเข้าสู่วงการ (วิกิพีเดีย) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สนใจที่จะแก้ไข และเขียนบทความที่เกี่ยวกับ บุคคลสำคัญทางด้านการศึกษาระดับชาติ การเมือง บทความเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา การศึกษา ฯลฯ

การเขียนบทความทางการเมืองนั้น เป็นบทความที่ละเอียดอ่อนในเรื่องความเป็นกลาง ดังนั้นจึงควรเน้นอ้างอิง (ที่เป็นกลางด้วย) และแก้ไขบทความโดยไม่เลือกฝักฝ่าย บางคนอาจจะเลือกแก้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ผมมองว่างานวิชาการ ไม่ควรฝักใฝ่ฝ่ายใด

บทความที่เกี่ยวข้อง แก้

บทความที่ภาคภูมิใจ แก้

ตัวอย่างบทความที่เขียน แก้

กำลังจะเขียน แก้

สถานีย่อย แก้

อื่นๆ แก้

ขณะนี้เวลา 07:48น.


สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
10.721
9 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
  คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0