สถานีย่อย:วิทยุสมัครเล่น

ยินดีต้อนรับสู่ สถานีย่อยวิทยุสมัครเล่น
สารานุกรม ที่นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนร่วมสร้างได้
เริ่มสร้าง มิถุนายน 2549


วิทยุสมัครเล่น (amateur radio หรือ ham radio) คืองานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจในการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุติดต่อกัน เพื่อการศึกษา เพื่อการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน หรือเพื่อพักผ่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกตัวเองว่า ham

ประวัติวิทยุสมัครเล่นไทย

กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปี จากการบอกกล่าวของนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นแรกเล่าว่าได้มีมากว่า 60 ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนทั่วไปและจากรัฐบาลเท่าไรนัก แต่เมื่อเวลาผ่านมา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Radio Amateur Society of Thailand มีชื่อย่อว่า RAST ขึ้น นับเวลาประมาณกว่า 40 ปีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ โดยที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

"เพื่อเป็นสมาคมของนักวิทยุสมัครเล่นที่มิใช่เพื่อการค้า แต่รวมกันเพื่อส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับการทดลองวิทยุเพื่อความก้าวหน้าทางศิลปการวิทยุ และผดุงไว้ซึ่งชื่อเสียงของนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง"

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้

สถานีย่อย:วิทยุสมัครเล่น/เดือนนี้/พฤษภาคม

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้ในอดีต

มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

พฤษภาคม

2562
2558
  • 22 พฤษภาคมกสทช. ออกประกาศยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในกรณีหมดอายุเกินกว่า 2 ปี

ร่วมด้วยช่วยกัน

เชื่อมโยง :
รายชื่อนี้