สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

King Prajadhipok portrait photograph.jpg


"...ปริญญาที่ได้ไปนั้นที่จะเป็นประโยชน์และมีราคาก็อยู่ที่ตัวผู้ได้ไปเอง ถ้าผู้ได้ไปไม่ทำความพยายาม
นึกว่าจะอาศัยเกาะปริญญาให้ยกตัวเหาะขึ้นไปนั้นเป็นของทำไม่ได้ ลาภหรือทรัพย์สินทั้งหลายก็ดี จะได้มาด้วยความพยายามทั้งนั้น
ถ้านอนเฉย ๆ ไม่ทำอะไร จะให้คนเอาเงินทองลาภยศมาส่งให้นั้นเป็นหวังไม่ได้ เราต้องใช้ความพยายามตลอดไป..."


บทความแนะนำทั้งหมด   สถานที่แนะนำทั้งหมด   รู้ไหมว่าทั้งหมด   แม่แบบทั้งหมด   ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช
วิกิ สถาบันอุดมศึกษา.png
สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

ยินดีต้อนรับ
Flag of Thailand.svg

บทความแนะนำ
Mednu.jpg


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537 เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย โดยในช่วง 10 ปีแรกได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค และหลังจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักในการทำการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์โดยมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 5 แห่งในการพัฒนาทางด้านวิชาการและบริการร่วมกัน


สถานที่แนะนำ


SIU campus.jpg


มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอยด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปทุมธานีและวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนนี้มีอะไร
10 ธันวาคม
18 ธันวาคม
18 ธันวาคม
19 ธันวาคม
27 ธันวาคม
28 ธันวาคม
30 ธันวาคม


รู้ไหมว่ารู้ไหมว่า...ก่อนหน้านี้
หัวข้อสำคัญ


คุณทำได้