สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

King Prajadhipok portrait photograph.jpg


"...ปริญญาที่ได้ไปนั้นที่จะเป็นประโยชน์และมีราคาก็อยู่ที่ตัวผู้ได้ไปเอง ถ้าผู้ได้ไปไม่ทำความพยายาม
นึกว่าจะอาศัยเกาะปริญญาให้ยกตัวเหาะขึ้นไปนั้นเป็นของทำไม่ได้ ลาภหรือทรัพย์สินทั้งหลายก็ดี จะได้มาด้วยความพยายามทั้งนั้น
ถ้านอนเฉย ๆ ไม่ทำอะไร จะให้คนเอาเงินทองลาภยศมาส่งให้นั้นเป็นหวังไม่ได้ เราต้องใช้ความพยายามตลอดไป..."


บทความแนะนำทั้งหมด   สถานที่แนะนำทั้งหมด   รู้ไหมว่าทั้งหมด   แม่แบบทั้งหมด   ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช
วิกิ สถาบันอุดมศึกษา.png
สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

ยินดีต้อนรับ
Flag of Thailand.svg

บทความแนะนำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งได้มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในด้านการเรียนการสอนของประเทศไทย และเป็นอันดับ 5 ในด้านการวิจัยของประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย" เมื่อปี พ.ศ. 2549


สถานที่แนะนำ


Chulalongkorn University Auditorium High View.JPG


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

เดือนนี้มีอะไร
1 กรกฎาคม
5 กรกฎาคม
8 กรกฎาคม
8 - 9 กรกฎาคม
12 กรกฎาคม
18 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม
27 กรกฎาคม
20 - 23 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม
30 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม


รู้ไหมว่ารู้ไหมว่า...ก่อนหน้านี้
หัวข้อสำคัญ


คุณทำได้