เปิดเมนูหลัก

สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

ข้อความตัวเอน

King Prajadhipok portrait photograph.jpg


"...ปริญญาที่ได้ไปนั้นที่จะเป็นประโยชน์และมีราคาก็อยู่ที่ตัวผู้ได้ไปเอง ถ้าผู้ได้ไปไม่ทำความพยายาม
นึกว่าจะอาศัยเกาะปริญญาให้ยกตัวเหาะขึ้นไปนั้นเป็นของทำไม่ได้ ลาภหรือทรัพย์สินทั้งหลายก็ดี จะได้มาด้วยความพยายามทั้งนั้น
ถ้านอนเฉย ๆ ไม่ทำอะไร จะให้คนเอาเงินทองลาภยศมาส่งให้นั้นเป็นหวังไม่ได้ เราต้องใช้ความพยายามตลอดไป..."


บทความแนะนำทั้งหมด   สถานที่แนะนำทั้งหมด   รู้ไหมว่าทั้งหมด   แม่แบบทั้งหมด   ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช
วิกิ สถาบันอุดมศึกษา.png
สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย

ยินดีต้อนรับ
Flag of Thailand.svg

บทความแนะนำ


มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเมื่อเทียบกับระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี จำนวนเงิน 9,450 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก


สถานที่แนะนำ


Mae Fah Luang university, Chiangrai.jpg


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้มีการจัดสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นและใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย

เดือนนี้มีอะไร
1 ตุลาคม
10 ตุลาคม
12 ตุลาคม
24 ตุลาคม
31 ตุลาคม


รู้ไหมว่ารู้ไหมว่า...ก่อนหน้านี้
หัวข้อสำคัญ


คุณทำได้