สถานีย่อย:ฟิสิกส์

แก้ไข   

สถานีย่อยฟิสิกส์

P physics.png

ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ สสารและพลังงาน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน รวมทั้งเป็นความรู้พื้นฐานที่นำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนำความรู้พื้นฐานทางด้าน แม่เหล็กไฟฟ้า ไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) อย่างแพร่หลาย หรือ การนำความรู้ทาง อุณหพลศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางฟิสิกส์บางอย่างอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เช่น การนำความรู้เรื่อง กลศาสตร์ควอนตัม ไปใช้ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่ใช้ใน ชีววิทยา เป็นต้น

นักฟิสิกส์ศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่สิ่งที่เล็กมาก เช่น อะตอม และ อนุภาคย่อย ไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาล เช่น จักรวาลจึงกล่าวได้ว่า ฟิสิกส์ คือ ปรัชญาธรรมชาติเลยทีเดียว


บทความยอดเยี่ยม | ภาพยอดเยี่ยม | รู้ไหมว่า...
หัวข้อที่สำคัญ | หมวดหมู่ | ฟิสิกส์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

บทความยอดเยี่ยม

เส้นแรงแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก อาจเกิดขึ้นได้จากกระแสไฟฟ้า หรือในทางกลศาสตร์ควอนตัมนั้น สปินของอนุภาคต่างๆ ก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นกัน ซึ่งสนามอย่างหลังนี่เองเป็นที่มาของสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรต่างๆ

สนามแม่เหล็กคือปริมาณที่บ่งบอกแรงกระทำบนประจุที่กำลังเคลื่อนที่ สนามแม่เหล็กเป็นสนามเวกเตอร์และทิศของสนามแม่เหล็ก ณ ตำแน่งใดๆ คือทิศที่เข็มของเข็มทิศวางตัวอย่างสมดุล อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: ตัวต้านทาน - วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน - สตีเฟน ฮอว์คิง
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

ภาพยอดเยี่ยม

Bouncing ball strobe edit.jpg
ภาพแสดงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ของลูกบอล
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป ฟิสิกส์พื้นฐาน ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ของอะตอม โมเลกุล และแสง
ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ทฤษฎีหลักทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
แก้ไข   

รู้ไหมว่า...

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

ฟิสิกส์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ

Wiktionary-logo-th.png วิกิพจนานุกรม
หาความหมาย
Wikiquote-logo.svg วิกิคำคม
คำคม
Wikibooks-logo.png วิกิตำรา
หนังสือ
Wikisource-logo.png วิกิซอร์ซ
ค้นแหล่งเอกสาร
Wikinews-logo.png วิกิข่าว
เนื้อหาข่าว
Commons-logo.svg คอมมอนส์
ภาพและสื่อ
แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ