สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

ยินดีต้อนรับ
อักษรคูนิฟอร์ม

ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา รวบรวม จัดระเบียบและนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญ เพราะเสมือนเป็นการให้ "มุมมอง" แก่ปัญหาในปัจจุบัน นักปราชญ์ จอร์จ ซานตายานา ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ที่ไม่สามารถจดจำอดีตได้จะถูกลงโทษให้ซ้ำรอยมัน"

การศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์มักเริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนคิดค้นอักษรคูนิฟอร์ม (ในภาพ) เมื่อราว 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช จากนั้น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ปรากฏหลักฐานเรื่อยมา ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรม ราชวงศ์ ความเจริญและความเสื่อม หรือจะเป็นโศกนาฏกรรม เช่น การพิชิตสามทวีปของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช, วิถีชีวิตแห่งยุคกลาง ซึ่งประกอบด้วยเจ้า ข้าและอัศวิน, การปฏิวัติฝรั่งเศสอันนำมาซึ่งความเจริญของสาธารณรัฐทั้งหลาย หรือสงครามโลกครั้งที่สองที่ปรากฏความรุนแรงอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน

ฉะนั้น เราจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์ไว้เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างหรือหลีกเลี่ยง หรืออาจกล่าวได้ว่า เพื่อมิให้ "ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย"

สุ่มตัวเลือกอื่น
แก้ไข   

บทความที่คุณสุ่มได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และ พระรูป ร่วมกับ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และ ผู้แทนพระประมุขต่างประเทศ ที่ เสด็จฯ มาทรงร่วม พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอนันตสมาคม

ประเทศที่มี สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินี ตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ของรัฐบาลไทย เพื่อร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาส งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ อย่างเป็นทางการ จำนวน ๒๕ ประเทศ โดยมี สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินี ที่จะเสด็จฯ มาด้วยพระองค์เอง จำนวน ๑๓ ประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่มี สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินี เป็นประมุข มีจำนวนทั้งหมด ๒๙ ประเทศ นับเป็นการชุมนุมของพระประมุข จากประเทศต่างๆ มากที่สุดในโลก อ่านต่อ...

แก้ไข   

รู้หรือไม่ที่คุณสุ่มได้

 • ...อเล็กซานเดอร์มหาราชได้เคยขยายอำนาจไปถึงประเทศอินเดีย ทำให้ไม่ว่าจะเป็น อียิปต์ เปอร์เซีย ตุรกี ยาวไปจนถึง อินเดีย ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีกทั้งนั้น
 • ...กีฬาโอลิมปิกแบ่งออกเป็นสองยุคคือ กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ กับ กีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ โดยสมัยใหม่ถูกก่อตั้งโดยคุณ กูแบร์แตง หลังจากที่พระราชาองค์หนึ่งสั่งงดการเล่นกีฬาโอลิมปิดสมัยโบราณไปเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้ว
 • ...พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาถึง 35 ปีในการเลิกทาส แต่ในระหว่างนั้น ไม่มีการนองเลือดเสียเลือดเนื้อใด ๆ ทั้งสิ้น
 • แก้ไข   

  ปริศนาประวัติศาสตร์

  หากคุณตอบคำถามของเราได้ทุกข้อ เราขอปรบมือให้ :

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงโปรดให้สร้างหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น และหอนาฬิกานั้นถูกสร้างก่อนหอนาฬิกาบิกเบนกี่ปี

  เรือไททานิกจมลง ก่อน หรือ หลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก และ เหตุการณ์นั้นเกิด ก่อน หรือ หลัง ที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก กี่ปี

  ปีอะไรสองปีที่เป็นปีที่นับได้ว่าเป็นหายนะของลอนดอนและเพราะเหตุใด
  แก้ไข   

  ภาพที่คุณสุ่มได้

  Mahidols-1938.jpg

  พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ขวา) สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี(กลาง) และ พระเชษฐาธิราช ทรงฉายระหว่างการเสด็จนิวัติพระนครเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยมี กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นผู้ฉายพระรูป สามารถเห็นพระองค์ในกระจกด้านหลัง ซึ่งพระองค์ได้ประทับนั่งอยู่ตรงข้าม และสมเด็จย่านั้นพระองค์ได้ประทับอยู่ทางซ้ายติดกับพระเชษฐาธิราช

  แก้ไข   

  ดัชนีช่วยค้นหา

  WP:FA บทความคัดสรร

  WP:GA บทความคุณภาพ

  วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/บทความที่เคยถูกเสนอชื่อ บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความคุณภาพ

  แก้ไข   

  คุณทำได้

  นี่คือส่วนหนึ่งที่คุณทำได้

  หรือดูรายละเอียดที่ สารานุกรมประวัติศาสตร์

  เจ้าฟ้ามหานคร กิตติชยกร ราชสำนักหลวง

  แก้ไข   

  ตอบข้อสงสัย

  คำถาม : ประวัติศาสตร์ อ่านอย่างไรจึงจะถูกกันแน่ ?
  คำตอบ : คำว่า ประวัติศาสตร์ เป็นคำสมาสระหว่างคำว่า ประวัติ และคำว่า ศาสตร์ ตามกฎของคำสมาสแล้ว สระอิบนต.เต่า จะต้องออกเสียงด้วย ดังเห็นได้จากคำว่า เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-ติ-พูม ไม่ใช่ เกียด-พูม คำว่า อุบัตเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด ไม่ใช่ อุ-บัด-เหด ฉันใดก็ฉันนั้น คำว่า ประวัติศาสตร์จึงควรอ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด ตามหลักภาษาไทย แต่ต่อมาได้มีการอนุโลมให้อ่านว่า ประ-หวัด-สาด ได้

  ในโอกาสต่อ ๆ ไป หากมีคำถามไหนน่าสนใจ จะถูกนำขึ้นมาแสดงไว้ ณ ที่นี้

  แก้ไข   

  วันนี้ในอดีต


  29 กันยายน:

  สำนักงานใหญ่ของเซิร์น
  สำนักงานใหญ่ของเซิร์น

  ดูเพิ่ม: 28 กันยายน29 กันยายน30 กันยายน

  << กันยายน >>
  อา พฤ
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  พ.ศ. 2565

  Colosseum in Rome, Italy - April 2007.jpg PB Grand Palace Bangkok.jpg LPH.png Clock.tower.from.westminster.br.arp.750pix.jpg Versailles Queen's Chamber.jpg


  หมวดหมู่


  โครงการวิกิมีเดียที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติศาสตร์บนวิกิคำคม
  คำคม สุภาษิต
  ประวัติศาสตร์บนวิกิคอมมอนส์
  รูปภาพ
  ประวัติศาสตร์บนวิกิซอร์ซ
  เอกสารต้นฉบับ
  ประวัติศาสตร์บนวิกิตำรา
  ตำราและคู่มือ


  สถานีย่อย
  สถานีย่อย :


  อะไรคือสถานีย่อย ?