สถานีย่อย:นิยายวิทยาศาสตร์

แก้ไข   

สถานีย่อยนิยายวิทยาศาสตร์

นิยายวิทยาศาสตร์ หรือ ไซไฟ (ภาษาอังกฤษ: science fiction หรือ sci-fi) เป็นนิยายที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม จากวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในจินตนาการ. นิยายวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มนวนิยายประเภทจินตนิยาย (Speculative Fiction - SF) ซึ่งประกอบด้วยสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ นิยายวิทยาศาสตร์ และ นิยายแฟนตาซี

สถานีย่อยนิยายวิทยาศาสตร์นี้ เป็นที่รวบรวมหัวข้อเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์และนิยายแฟนตาซี โดยเฉพาะที่แต่งโดยคนไทย หรือถูกแปลเป็นภาษาไทย ทั้งนี้รวมถึงภาพยนตร์แนวไซไฟด้วย

นิยายวิทยาศาสตร์/แฟนตาซี

 

นักเขียน/นักแปล

นิตยสาร

รวมเรื่องสั้น

หนังสือชุด

เรื่องสั้นขนาดยาว

นวนิยายขนาดสั้น

นวนิยาย

ชาวต่างประเทศ

ชาวไทย

รางวัล

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น


แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ