ห้องอนาคต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นนิยายวิทยาศาสตร์แปลจากหนังสือเรื่อง Time & Time Travel ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยสำนักพิมพ์ดวงกมล บรรณาธิการคือ สุชาติ สวัสดิ์ศรี

เรื่องในเล่ม แก้

 • ห้องอนาคต
 • เช็คสเปียร์แห่งอนาคต
 • เหนือกาลเวลา
 • ณ.ที่จบสิ้นแห่งวัน
 • เวลาคือเงิน
 • อดีตกับอนาคต
 • จดหมายลาตาย
 • พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
 • ชายในชุดแอสเบสโตส
 • เวลาที่ไม่รู้จบ
 • งูกินหาง
 • เสียงแห่งกาลเวลามีการสร้างเป็นภาพยนตร์แล้ว
 • ไอ้โม่งกับมนุษย์นาฬิกา
 • ผู้ล้ำเวลา
 • ลูกศรแห่งกาลเวลา

ดูเพิ่ม แก้