รางวัลโลกัส โพล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รางวัล โลกัส โพล (Locus Award) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการโหวตประจำปีจากนักอ่าน Locus Magazine เริ่มต้นในยุคปี 70's โดยเป็นข้อเสนอและแนะนำต่อ ผู้ที่จะ โหวต รางวัลฮิวโกด้วย