แก้ไข   

สถานีย่อยเคมี

เคมี คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล เช่น แก๊ส โลหะ หรือผลึกคริสตัล เคมีปัจจุบันได้ระบุว่าโครงสร้างของสสารในระดับอะตอมนั้นถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิด


บทความยอดเยี่ยม | ภาพยอดเยี่ยม | รู้ไหมว่า... | หัวข้อที่สำคัญ
หมวดหมู่ | ตารางธาตุ | เคมีในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

บทความยอดเยี่ยม

เอ็นจีซี 604 เป็นบริเวณขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนที่แตกตัวเป็นไอออนแล้ว
เอ็นจีซี 604 เป็นบริเวณขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนที่แตกตัวเป็นไอออนแล้ว

ไฮโดรเจน (อังกฤษ: Hydrogen) เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 1 สัญลักษณ์ธาตุคือ H มีมวลอะตอมเฉลี่ย 1.00794 u (1.007825 u สำหรับไฮโดรเจน-1) ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุดและพบมากที่สุดในเอกภพ ซึ่งคิดเป็นมวลธาตุเคมีประมาณร้อยละ 75 ของเอกภพ ดาวฤกษ์ในลำดับหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนในสถานะพลาสมา ธาตุไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหาได้ค่อนข้างยากบนโลก ไอโซโทปที่พบมากที่สุดของไฮโดรเจน คือ โปรเทียม (ชื่อพบใช้น้อย สัญลักษณ์ 1H) ซึ่งมีโปรตอนหนึ่งตัวแต่ไม่มีนิวตรอน อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: อิเล็กโตรเนกาทิวิตี - ออกซิเจน - น้ำ
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

ภาพยอดเยี่ยม

วาเนเดียมบริสุทธิ์จำนวน 3 แท่ง ซึ่งผ่านการออกซิเดชันมาแล้ว และลูกบาศก์ที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อการเปรียบเทียบ
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป
ประวัติของเคมี | นักเคมี | สารเคมี | ธาตุเคมี | ตารางธาตุ | โมเลกุล | อะตอม | ของแข็ง | ของเหลว | แก๊ส | พลาสมา | ปฏิกิริยาเคมี
ธาตุเคมี
โลหะแอลคาไล | โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท | แลนทาไนด์ | แอกทิไนด์ | โลหะทรานซิชัน | โลหะหลังทรานซิชั่น | ธาตุกึ่งโลหะ | อโลหะ | แฮโลเจน | ก๊าซมีตระกูล
สาขาวิชาเคมี
เคมีวิเคราะห์ | อินทรีย์เคมี | อนินทรีย์เคมี | เคมีฟิสิกส์ | เคมีพอลิเมอร์ | ชีวเคมี | วัสดุศาสตร์ | เคมีสิ่งแวดล้อม | เคมีเวชภัณฑ์ | เภสัชกรรม | เคมีความร้อน | เคมีไฟฟ้า | เคมีนิวเคลียร์ | เคมีการคำนวณ | เคมีแสง | เภสัชวิทยา
แก้ไข   

รู้ไหมว่า...

มารี กูรี
มารี กูรี
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

ตารางธาตุ

หมู่ 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ไฮโดรเจน,
โลหะ­แอลคาไล
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท หมู่โบรอน หมู่คาร์บอน นิกโท­เจน แคลโค­เจน แฮโลเจน แก๊สมีสกุล
คาบ
1
ไฮโดร­เจน1H1.0080 ฮี­เลียม2He4.0026
2 ลิ­เทียม3Li6.94 เบริล­เลียม4Be9.0122 โบรอน5B10.81 คาร์บอน6C12.011 ไนโตร­เจน7N14.007 ออกซิ­เจน8O15.999 ฟลูออ­รีน9F18.998 นีออน10Ne20.180
3 โซ­เดียม11Na22.990 แมกนี­เซียม12Mg24.305 อะลูมิ­เนียม13Al26.982 ซิลิ­คอน14Si28.085 ฟอส­ฟอรัส15P30.974 กำมะ­ถัน16S32.06 คลอรีน17Cl35.45 อาร์กอน18Ar39.95
4 โพแทส­เซียม19K39.098 แคล­เซียม20Ca40.078 สแกน­เดียม21Sc44.956 ไทเท­เนียม22Ti47.867 วาเน­เดียม23V50.942 โคร­เมียม24Cr51.996 แมงกา­นีส25Mn54.938 เหล็ก26Fe55.845 โคบอลต์27Co58.933 นิกเกิล28Ni58.693 ทองแดง29Cu63.546 สังกะสี30Zn65.38 แกลเลียม31Ga69.723 เจอร์เม­เนียม32Ge72.630 สารหนู33As74.922 ซีลี­เนียม34Se78.971 โบรมีน35Br79.904 คริปทอน36Kr83.798
5 รูบิ­เดียม37Rb85.468 สตรอน­เชียม38Sr87.62 อิต­เทรียม39Y88.906 เซอร์โค­เนียม40Zr91.224 ไนโอ­เบียม41Nb92.906 โมลิบ­ดีนัม42Mo95.95 เทคนี­เชียม43Tc​[97] รูที­เนียม44Ru101.07 โร­เดียม45Rh102.91 แพลเล­เดียม46Pd106.42 เงิน47Ag107.87 แคด­เมียม48Cd112.41 อิน­เดียม49In114.82 ดีบุก50Sn118.71 พลวง51Sb121.76 เทลลู­เรียม52Te127.60 ไอโอ­ดีน53I126.90 ซีนอน54Xe131.29
6 ซี­เซียม55Cs132.91 แบ­เรียม56Ba137.33 1 asterisk ลูที­เชียม71Lu174.97 แฮฟ­เนียม72Hf178.49 แทนทา­ลัม73Ta180.95 ทัง­สเตน74W183.84 รี­เนียม75Re186.21 ออส­เมียม76Os190.23 อิริ­เดียม77Ir192.22 แพล­ทินัม78Pt195.08 ทองคำ79Au196.97 ปรอท80Hg200.59 แทล­เลียม81Tl204.38 ตะกั่ว82Pb207.2 บิสมัท83Bi208.98 พอโล­เนียม84Po​[209] แอส­ทาทีน85At​[210] เรดอน86Rn​[222]
7 แฟรน­เซียม87Fr​[223] เรเดียม88Ra​[226] 1 asterisk ลอว์เรน­เซียม103Lr​[266] รัทเทอร์­ฟอร์เดียม104Rf​[267] ดุบ­เนียม105Db​[268] ซีบอร์­เกียม106Sg​[269] โบห์­เรียม107Bh​[270] ฮัส­เซียม108Hs​[269] ไมต์­เนเรียม109Mt​[278] ดาร์ม­สตัดเทียม110Ds​[281] เรินต์­เกเนียม111Rg​[282] โคเปอร์­นิเซียม112Cn​[285] นิโฮ­เนียม113Nh​[286] ฟลิโร­เวียม114Fl​[289] มอสโก­เวียม115Mc​[290] ลิเวอร์­มอเรียม116Lv​[293] เทนเนส­ซีน117Ts​[294] โอกา­เนสซอน118Og​[294]
1 asterisk แลน­ทานัม57La138.91 ซี­เรียม58Ce140.12 เพรซีโอ­ดิเมียม59Pr140.91 นีโอ­ดิเมียม60Nd144.24 โพรมี­เทียม61Pm​[145] ซาแม­เรียม62Sm150.36 ยูโร­เพียม63Eu151.96 แกโด­ลิเนียม64Gd157.25 เทอร์­เบียม65Tb158.93 ดิสโพร­เซียม66Dy162.50 โฮล­เมียม67Ho164.93 เออร์­เบียม68Er167.26 ทู­เลียม69Tm168.93 อิตเทอร์­เบียม70Yb173.05  
1 asterisk แอกทิ­เนียม89Ac​[227] ทอ­เรียม90Th232.04 โพรแทก­ทิเนียม91Pa231.04 ยูเร­เนียม92U238.03 เนปทู­เนียม93Np​[237] พลูโท­เนียม94Pu​[244] อะเมริ­เซียม95Am​[243] คูเรียม96Cm​[247] เบอร์คี­เลียม97Bk​[247] แคลิฟอร์­เนียม98Cf​[251] ไอน์สไต­เนียม99Es​[252] เฟอร์­เมียม100Fm​[257] เมนเด­ลีเวียม101Md​[258] โนเบ­เลียม102No​[259]
แก้ไข   

เคมีในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ

วิกิพจนานุกรม
หาความหมาย
วิกิคำคม
คำคม
วิกิตำรา
หนังสือ
วิกิซอร์ซ
ค้นแหล่งเอกสาร
วิกิข่าว
เนื้อหาข่าว
คอมมอนส์
ภาพและสื่อ
แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ

  1. Meija, Juris; และคณะ (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; และคณะ (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (ภาษาอังกฤษ). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.