พลาสมา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พลาสมา คือ อะตอมของแก๊สมีสกุลหรือ Noble Gases เช่น ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปตอน ซีนอน และเรดอน