สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อนสถานีย่อยพายุหมุนเขตร้อน
แก้ไข   

ตำแหน่งของพายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 13:00
แก้ไข   

พายุหมุนเขตร้อน คืออะไร ?

Tip 1979-10-12.jpg

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclones) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สามารถทำความเสียหายได้รุนแรง และเป็นบริเวณกว้างมีลักษณะเด่น คือ มีศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า ตาพายุ เป็นบริเวณที่มีลมสงบ อากาศโปร่งใส โดยอาจมีเมฆและฝนบ้างเล็กน้อยล้อมรอบด้วยพื้นที่บริเวณกว้างรัศมีหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรง ลมแรงพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ดังนั้น ในบริเวณที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่าน ครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศโปร่งใส เมื่อด้านหน้าของพายุหมุนเขตร้อนมาถึงจะ ปรากฏลมแรง ฝนตกหนักและมีพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจปรากฏพายุทอร์นาโด ในขณะตาพายุมาถึง อากาศจะโปร่งใสอีกครั้ง และเมื่อด้านหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะเลวร้ายลงอีกครั้งและรุนแรงกว่าครั้งแรก

แก้ไข   

ภาพยอดเยี่ยม

Michael 2018-10-10 1840Z.jpg
พายุเฮอร์ริเคนไมเคิล เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดฤดูกาล 2561 ของพายุเฮอร์ริเคนแอตแลนติก
และเป็นพายุที่ทรงพลังที่สุดในฤดูกาล 2561 ที่พัดเข้าสหรัฐ
ภาพยอดเยี่ยมทั้งหมด
แก้ไข   

คุณทำได้

แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล ณ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 13:00 น.

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (2563)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก/กลาง (2563)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (2563)

มหาสมุทรอินเดียเหนือ (2563)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

เมดิเตอร์เรเนียน (2563–64)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ (2563–64)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

ภูมิภาคออสเตรเลีย (2563–64)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ (2563–64)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (2563–64)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ชื่อที่เป็นตัวเอียงคือแอ่งที่ไม่ถูกจัดแบ่งอย่างเป็นทางการ

แก้ไข   

รู้ไหมว่า...

Rammasun Jul 18 2014 0101Z.png
พายุไต้ฝุ่นรามสูร เป็นพายุไต้ฝุ่นที่สร้างความเสียหายให้
ประเทศฟิลิปปินส์, จีน และเวียดนามในปี พ.ศ. 2557
ก่อตัวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สลายตัวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โดยประเทศจีนร้องขอให้ถอดถอนชื่อ รามสูร นี้ออกจากตารางชื่อสากล ซึ่งคณะกรรมการไต้ฝุ่นได้เลือกชื่อ บัวลอย ขึ้นมาแทนที่
แก้ไข   

ความรุนแรงพายุหมุนเขตร้อน

ตารางเปรียบเทียบความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน
มาตรา
โบฟอร์ต
ความเร็วลมต่อเนื่อง 1 นาที
(NHC/CPHC/JTWC)
ความเร็วลมต่อเนื่อง 10 นาที
(WMO/JMA/MF/BOM/FMS)
แปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือและ
แอตแลนติกเหนือ
NHC/CPHC
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
JTWC
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
JMA
มหาสมุทรอินเดียเหนือ
IMD
มหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้
MF
ออสเตรเลียและแปซิฟิกใต้
BOM/FMS
0–7 <32 นอต (59 กม./ชม.) <28 นอต (52 กม./ชม.) พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชัน พื้นที่ของอากาศแปรปรวน การแปรปรวนของลมในเขตร้อน/
พายุดีเปรสชันเขตร้อน/
บริเวณความกดอากาศต่ำเขตร้อน
7 33 นอต (61 กม./ชม.) 28–29 นอต (52–54 กม./ชม.) พายุดีเปรสชันหมุนเร็ว การแปรปรวนของลมในเขตร้อน
8 34–37 นอต (63–69 กม./ชม.) 30–33 นอต (56–61 กม./ชม.) พายุโซนร้อน พายุโซนร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน
9–10 38–54 นอต (70–100 กม./ชม.) 34–47 นอต (63–87 กม./ชม.) พายุโซนร้อน พายุไซโคลน พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง พายุไซโคลน
ระดับ 1
11 55–63 นอต (102–117 กม./ชม.) 48–55 นอต (89–102 กม./ชม.) พายุโซนร้อนกำลังแรง พายุไซโคลนกำลังแรง พายุโซนร้อนกำลังแรง พายุไซโคลน
ระดับ 2
12+ 64–71 นอต (119–131 กม./ชม.) 56–63 นอต (104–117 กม./ชม.) พายุเฮอริเคนระดับ 1 พายุไต้ฝุ่น
72–82 นอต (133–152 กม./ชม.) 64–72 นอต (119–133 กม./ชม.) พายุไต้ฝุ่น พายุไซโคลน
กำลังแรงมาก
พายุไซโคลน พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 3
83–95 นอต (154–176 กม./ชม.) 73–83 นอต (135–154 กม./ชม.) พายุเฮอริเคนระดับ 2
96–97 นอต (178–180 กม./ชม.) 84–85 นอต (156–157 กม./ชม.) พายุเฮอริเคนขนาดใหญ่
ระดับ 3
98–112 นอต (181–207 กม./ชม.) 86–98 นอต (159–181 กม./ชม.) พายุไซโคลนกำลังแรง
อย่างมาก
พายุไซโคลนรุนแรง พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 4
113–122 นอต (209–226 กม./ชม.) 99–107 นอต (183–198 กม./ชม.) พายุเฮอริเคนขนาดใหญ่
ระดับ 4
123–129 นอต (228–239 กม./ชม.) 108–113 นอต (200–209 กม./ชม.) พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 5
130–136 นอต (240–250 กม./ชม.) 114–119 นอต (211–220 กม./ชม.) พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น พายุซูเปอร์ไซโคลน พายุไซโคลนรุนแรงมาก
>137 นอต (254 กม./ชม.) >120 นอต (220 กม./ชม.) พายุเฮอริเคนขนาดใหญ่
ระดับ 5
แก้ไข   

สถานีย่อยของวิกิพีเดียไทย