แอนไทไซโคลน หรือ แอนติไซโคลน (อังกฤษ: anticyclone) เป็นปรากฏการณ์ของสภาพภูมิอากาศซึ่งสำนักงานอากาศแห่งชาติ (National Weather Service) ของสหรัฐอเมริกา นิยามว่า เป็น "ลมที่สัญจรเป็นวงกว้างรอบ ๆ บริเวณกลางความกดอากาศที่มีระดับสูง โดยหมุนเวียนขวาไปทางซีกโลกเหนือ แล้วหมุนเวียนซ้ายไปทางซีกโลกใต้"[1] แอนไทโซโคลนมีผลให้ท้องฟ้าโปร่งขึ้น ทั้งอากาศเย็นสบายและแห้งขึ้น ถ้าเกิดในยามวิกาล ณ ท้องที่ที่มีความกดอากาศสูง ก็อาจก่อให้เกิดหมอกได้ด้วย

แอนไทไซโคลนที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ขณะหมุนเวียนซ้ายเป็นวงรีไปเหนือท้องฟ้าโปร่ง

อ้างอิง

แก้
  1. "Glossary: Anticyclone". National Weather Service. สืบค้นเมื่อ January 19, 2010.