โมลิบดีนัม (อังกฤษ: Molybdenum) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 42 และสัญลักษณ์คือ Mo โมลิบดีนัมเป็นโลหะทรานซิชัน มีสีเทามันวาวมีเนื้อแข็งมาก อยู่กลุ่มของธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูงที่สุด

โมลิบดีนัม
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
นิโฮเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
มอสโกเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เทนเนสซีน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ออกาเนสซอน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของโมลิบดีนัม (2, 8, 18, 13, 1)
42Mo
Cr

Mo

W
ไนโอเบียมโมลิบดีนัมเทคนีเชียม
โมลิบดีนัมในตารางธาตุ
ลักษณะปรากฏ
สีเทามันวาว
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อ สัญลักษณ์ และเลขอะตอม โมลิบดีนัม, Mo, 42
หมู่ คาบและบล็อก 6, 5, d
มวลอะตอมมาตรฐาน 95.95±0.01
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d5 5s1
2, 8, 18, 13, 1
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของโมลิบดีนัม (2, 8, 18, 13, 1)
ประวัติ
การค้นพบ คาร์ล วิลเฮ็ล์ม เชเลอ (1778)
การแยกครั้งแรก ปีเตอร์ เจคอบ เยล์ม (1781)
คุณสมบัติกายภาพ
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 10.28 g·cm−3
ความหนาแน่นของเหลวที่จุดหลอมเหลว 9.33 g·cm−3
จุดหลอมเหลว 2896 K, 2623 °C, 4753 °F
จุดเดือด 4912 K, 4639 °C, 8382 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว 37.48 kJ·mol−1
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 598 kJ·mol−1
ความจุความร้อนโมลาร์ 24.06 J·mol−1·K−1
ความดันไอ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T (K) 2742 2994 3312 3707 4212 4879
คุณสมบัติอะตอม
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.16 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน ค่าที่ 1: 684.3 kJ·mol−1
ค่าที่ 2: 1560 kJ·mol−1
ค่าที่ 3: 2618 kJ·mol−1
รัศมีอะตอม 139 pm
รัศมีโควาเลนต์ 154±5 pm
จิปาถะ
โครงสร้างผลึก body-centered cubic
ความเป็นแม่เหล็ก พาราแมกเนติก
สภาพนำไฟฟ้า (20 °C) 53.4Ω·m
สภาพนำความร้อน 138 W·m−1·K−1
สภาพแพร่ความร้อน (300 K) 54.3 mm²/s
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 4.8 µm·m−1·K−1
ความเร็วเสียง (thin rod) (ที่ r.t.) 5400 m·s−1
มอดุลัสของยัง 329 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 126 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 230 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.31
ความแข็งของโมส์ 5.5
ความแข็งวิกเกอร์ส 1400–2740 MPa
ความแข็งของบริเนลล์ 1370–2500 MPa
เลขทะเบียน CAS 7439-98-7
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของโมลิบดีนัม
ไอโซโทป NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
92Mo 14.65% 92Mo is stable with 50 neutrons
93Mo syn 4×103 y ε 93Nb
94Mo 9.19% 94Mo is stable with 52 neutrons
95Mo 15.87% 95Mo is stable with 53 neutrons
96Mo 16.67% 96Mo is stable with 54 neutrons
97Mo 9.58% 97Mo is stable with 55 neutrons
98Mo 24.29% 98Mo is stable with 56 neutrons
99Mo syn 65.94 h β 0.436, 1.214 99mTc
γ 0.74, 0.36,
0.14
100Mo 9.74% 7.8×1018 y ββ 3.04 100Ru
อ้างอิง

ประโยชน์แก้ไข