น้ำหนักอะตอม

(เปลี่ยนทางจาก Standard atomic weight)

น้ำหนักอะตอม (atomic weight) เป็นค่ามวลเฉลี่ยของไอโซโทปทุกตัวของธาตุเคมีนั้นๆ ที่พบในสิ่งแวดล้อมเฉพาะ มวลอะตอมของ ไอโซโทป เป็มมวลสัมพัทธ์ของไอโซโทป ที่วัดค่าโดย คาร์บอน-12

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้