โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท

หมู่ 2
คาบ
2 4
Be
3 12
Mg
4 20
Ca
5 38
Sr
6 56
Ba
7 88
Ra

โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (อังกฤษ: Alkaline earth metal) เป็นอนุกรมเคมี ในตารางธาตุ

ประกอบด้วยธาตุเคมี ใน หมู่ที่ 2 ได้แก่

  1. เบริลเลียม
  2. แมกนีเซียม
  3. แคลเซียม
  4. สตรอนเชียม
  5. แบเรียม
  6. เรเดียม (เป็นธาตุกัมมันตรังสีเดียวในกลุ่ม)

โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท เป็นธาตุที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูง แต่น้อยกว่าโลหะหมู่ 1

มีความหนาแน่น, ความแข็ง, จุดเดือด และจุดหลอมเหลว สูงกว่าธาตุหมู่ 1 เป็นไอออนที่มีประจุ +2