เปิดเมนูหลัก

สถานีย่อย:เคมี/บทความยอดเยี่ยมทั้งหมด

กุมภาพันธ์ 2550
Au,79.jpg

ทองคำ คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) ทองคำเป็นธาตุโลหะทรานซิชั่นสีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ทองคำใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ...


ที่เก็บถาวร

มีนาคม 2550
Mariecurie.jpg

มารี กูรี (Maria Skłodowska-Curie) (7 พฤศจิกายน 2410 - 4 กรกฎาคม 2477) นักเคมีผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ที่ใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีอัตราการตายของของคนไข้เป็นอันดับหนึ่งมาทุกยุคสมัย ด้วยผลงานที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติเหล่านี้ ทำให้มารี กูรีได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้งด้วยกัน อ่านต่อ...


บทความคัดสรรก่อนหน้านี้: ทองคำ
ที่เก็บถาวร

พฤษภาคม 2550
Sulfur.jpg

กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (อังกฤษ: Sulfur หรือ Sulphur) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ S และเลขอะตอม 16 เป็นอโลหะที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีรสหรือกลิ่น และมีวาเลนซ์ได้มากมาย กำมะถันในรูปแบบปกติเป็นของแข็งสีเหลืองที่เป็นผลึก ในธรรมชาติ สามารถพบได้ในรูปธาตุเอง หรือแร่ซัลไฟด์และซัลเฟต เป็นธาตุจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต และพบในกรดอะมิโนหลายชนิด การใช้ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นหลัก คือ ในปุ๋ย แต่นอกจากนี้ยังใช้ในดินปืน ไม้ขีดไฟ ยาฆ่าแมลง และยาฆ่ารา อ่านต่อ...


บทความคัดสรรก่อนหน้านี้: มารี กูรี - ทองคำ
ที่เก็บถาวร

กรกฎาคม 2550
Atom.png

อะตอม (กรีก: άτομον ; อังกฤษ: Atom) เป็นโครงสร้างขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ที่พบได้ในสิ่งของทุก ๆ อย่างรอบตัวเรา อะตอมประกอบไปด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอน, ซึ่งมีประจุลบ, โปรตอน ซึ่งมีประจุบวก และนิวตรอน ซึ่งไม่มีประจุ

อะตอมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามปฏิกิริยาเคมี ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติบนโลกนี้นั้นมีปรากฏอยู่ประมาณ 90 ชนิดเท่านั้น (นอกเหนือจากนี้มี ธาตุบางชนิดเช่น เทคนิเซียม และ แคลิฟอร์เนียม ที่พบได้ในซูเปอร์โนวา และธาตุที่เลขอะตอมสูง (มากกว่า 100 ขึ้นไป) ที่สามารถสังเคราะห์ได้จาก การนำอะตอมมาชนกันด้วยความเร็วสูง)

เราเรียกอะตอม สองอะตอมว่าเป็นธาตุเดียวกันก็ต่อเมื่อ อะตอมสองอันนั้นมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน โดยทั่วไปแล้ว ธาตุแต่ละธาตุไม่เหมือนกัน อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกัน เราเรียกสองอะตอมที่มีจำนวนโปรตรอนเท่ากันแต่จำนวนนิวตรอนแตกต่างกันนั้นจะเรียกว่าเป็นไอโซโทป (isotope) อ่านต่อ...


บทความคัดสรรก่อนหน้านี้: กำมะถัน - มารี กูรี - ทองคำ
ที่เก็บถาวร

กันยายน 2550
Water molecule 3D.svg

น้ำ มี สูตรเคมี H2O, หมายถึงหนึ่ง โมเลกุล ของน้ำประกอบด้วยสองอะตอมของ ไฮโดรเจน และหนึ่งอะตอมของ ออกซิเจน เมื่ออยู่ในภาวะ สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) ระหว่างสถานะ ของเหลว และ ของแข็ง ที่ STP (standard temperature and pressure : อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นของเหลวเกือบ ไม่มีสี, ไม่มีรส, และ ไม่มีกลิ่น บ่อยครั้งมีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็น ตัวทำละลายของจักรวาล และน้ำเป็นสารประกอบบริสุทธิ์ชนิดเดียวเท่านั้นที่พบในธรรมชาติทั้ง 3 สถานะ อ่านต่อ... ---

บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: อะตอม - กำมะถัน - มารี กูรี
ที่เก็บถาวร

พฤศจิกายน 2550
O,8.jpg

ออกซิเจน (อังกฤษ: Oxygen) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ O และเลขอะตอม 8 ธาตุนี้พบมาก ทั้งบนโลกและทั่วทั้งจักรวาล โมเลกุลออกซิเจน (O2, มักเรียกว่า free oxygen) บนโลกมีความไม่เสถียรทางเธอร์โมไดนามิกส์ การเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก มาจากการทำงานของเชื้อแบคทีเรียอะแนโรบิกสังเคราะห์แสง และเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมา เนื่องมาจากพืชปล่อยก๊าซออกซิเจนระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสง

ออกซิเจน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีปริมาณเป็นอันดับ 2 ของส่วนประของบรรยากาศโลกคือมีประมาณ 20.947% โดยปริมาตร อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: น้ำ - อะตอม - กำมะถัน
ที่เก็บถาวร

มีนาคม 2551
Pauling and Mullikan electronegativities.png

อิเล็กโตรเนกาติวิตี (อังกฤษ: Electronegativity) คือการวัดความสามารถของอะตอมหรือโมเลกุลในการที่จะดึงดูดอิเล็กตรอน ในส่วนของการเชื่อมต่อทางเคมี ประเภทของการเชื่อมต่อส่วนใหญ่วัดกันที่ความแตกต่างใน อิเล็กโตรเนกาติวิตี ระหว่างอะตอมที่เกี่ยวข้อง อะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีคล้ายกัน จะขโมย อิเล็กตรอนซึ่งกันและกันแล้วเกิดเป็น พันธะโควาเลนต์ แต่อย่างไรก็ดี ถ้าอิเล็กโตรเนกาติวิตี แตกต่างกันมากอิเล็กตรอนจะย้ายไปอยู่กับอะตอมใดอะตอมหนึ่งอย่างถาวร และเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบ พันธะไอออนิกแทน และยิ่งไปกว่านั้นถ้าอะตอมหนึ่งอะตอมใดมีแรงดึงดูดมากกว่าอีกอะตอมหนึ่งก็จะเกิดการเชื่อมต่อแบบโพลาร์ พันธะโควาเลนต์ อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: ออกซิเจน - น้ำ - อะตอม
ที่เก็บถาวร

เมษายน 2558
Nursery of New Stars - GPN-2000-000972.jpg

ไฮโดรเจน (อังกฤษ: Hydrogen) เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 1 สัญลักษณ์ธาตุคือ H มีมวลอะตอมเฉลี่ย 1.00794 u (1.007825 u สำหรับไฮโดรเจน-1) ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุดและพบมากที่สุดในเอกภพ ซึ่งคิดเป็นมวลธาตุเคมีประมาณร้อยละ 75 ของเอกภพ ดาวฤกษ์ในลำดับหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนในสถานะพลาสมา ธาตุไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหาได้ค่อนข้างยากบนโลก ไอโซโทปที่พบมากที่สุดของไฮโดรเจน คือ โปรเทียม (ชื่อพบใช้น้อย สัญลักษณ์ 1H) ซึ่งมีโปรตอนหนึ่งตัวแต่ไม่มีนิวตรอน อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: อิเล็กโตรเนกาทิวิตี - ออกซิเจน - น้ำ
ที่เก็บถาวร