เนบิวล่า (นิตยสาร)

บทความนี้เกี่ยวกับนิตยสารนิยายวิทยาศาสตร์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เนบิวลา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เนบิวล่า เป็นนิตยสารรวมเรื่องสั้นของไทย จัดทำโดย สำนักพิมพ์เทคนิคัล เอนเตอไพรส์

ฉบับที่ตีพิมพ์
  • Nebula-1 รวมเรื่องสั้น
  • Nebula-2:ผู้ต้านเวลา