บันเทิงคดี

(เปลี่ยนทางจาก นิยาย)

บันเทิงคดี (อังกฤษ: Fiction) คือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้รับเป็นสำคัญ[1] เรียบเรียงขึ้นจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์ จินตนาการ และทฤษฎี หากผู้รับจะได้ข้อคิดในทางใดทางหนึ่ง ก็เป็นผลจากอารมณ์ของผู้รับเอง ผู้แต่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่หากตั้งใจก็อาจใช้กลวิธีการนำเสนอประหนึ่งว่าไม่ตั้งใจ[2] บันเทิงคดีอยู่ตรงข้ามกับสารคดี

ตำนานเก็นจิ เข้าข่ายเป็นนวนิยายเรื่องแรกของโลก

ผลงานที่จัดเป็นบันเทิงคดีได้แก่เรื่องสั้น, นวนิยาย, การแสดงโชว์ (ซึ่งรวมถึงโอเปร่า, ละครเพลง, ละครเวที), ภาพยนตร์, การ์ตูน และเกมเล่นตามบทบาท

บันเทิงคดีประเภทร้อยแก้ว สามารถแบ่งได้สามประเภทดังนี้[3][4]

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
  2. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555 (พิมพ์ครั้งที่ 4). 121 หน้า.
  3. Milhorn, H. Thomas. (2006). Writing Genre Fiction: A Guide to the Craft. Universal Publishers: Boca Raton. pp. 3–4.
  4. "What's the definition of a "novella," "novelette," etc.?". Science Fiction and Fantasy Writers of America. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-19.