เรื่องสั้น คือ บันเทิงเรียงความร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย​ ทั้งนี้ทั้งนั้น​ เรื่องสั้นอาจจะมีความยาวของตัวเรื่องและ​ความซับซ้อนของตัวละครก็ได้​ แต่ก็ต้องคงอยู่ในเอกลักษณ์​เฉพาะตัว​ของเรื่อง​สั้น มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบให้คิด เป็นต้น การดำเนินเรื่องจะมุ่งเข้าสู่ประเด็นหลักอย่างรวดเร็ว ต้นกำเนิดของเรื่องสั้นมาจากประเพณีการเล่านิทาน ซึ่งมักจะปูโครงเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้วเข้าสู่จุดสำคัญของเรื่องอย่างรวดเร็ว

ลักษณะเด่นของเรื่องสั้นคือ มักมีเหตุการณ์หลักเพียงเหตุการณ์เดียว โครงเรื่องเป็นคู่ ฉากคู่ จำนวนตัวละครมีมากหรือน้อยก็ได้ และมีระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องไม่นานนัก สามารถให้อารมณ์ได้เช่นเดียวกับนวนิยาย

รายชื่อนักเขียนเรื่องสั้นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข