ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ

ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ (เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2474 - ) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อเสียง ใช้นามปากกาว่า "ชาย บางกอก" ตั้งให้โดยประหยัด ศ. นาคะนาท ใช้เขียนเรื่องตลกหรรษา และนามปากกา "เพชร ชมพู" มีผลงานเขียนสารคดี และบทละครวิทยุ บทละครเวที และบทภาพยนตร์ มีชื่อเสียงจากเรื่องสั้นชุด "ท้องนาข้างกรุง" ตีพิมพ์ในนิตยสารฟ้าเมืองไทย เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ประเสริฐวาทินร่วมกับวาทิน ปิ่นเฉลียว[2]

ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ
เกิด12 สิงหาคม พ.ศ. 2474 (90 ปี) [1]
นามปากกาชาย บางกอก
เพชร ชมพู
อาชีพนักเขียน
แนวเรื่องสั้น

ประวัติแก้ไข

ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ เกิดที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เริ่มเขียนเรื่องสั้นตั้งแต่วัยรุ่น ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน "ชาติไทยวันอาทิตย์" เมื่อ พ.ศ. 2490 ขณะนั้นอายุเพียง 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาได้เรียนต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ และตั้งใจจะเรียนต่อคณะแพทย์ศาสตร์ แต่แล้วก็ไม่ได้เรียน เพราะตัดสินใจขาดสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 วันสุดท้าย เพื่อไปฟังผลการส่งเรื่องสั้นตีพิมพ์ใน "เดลิเมล์วันจันทร์" ซึ่งมี เกียรติศักดิ์ บุณยเสนา (เวทางค์) เป็นบรรณาธิการ [3]

หลังจากพลาดการเรียนแพทย์ ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ หันไปเป็นนักเขียนอย่างเต็มตัว เริ่มจากเรื่องสั้นได้ตีพิมพ์ใน "สยามสมัย" ของบริษัท ไทยพาณิชยการ เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการ เป็นนักเขียนประจำของ เดลิเมล์วันจันทร์ และชาวกรุง

ผลงานที่มีชื่อเสียงของประเสริฐคือเรื่องสั้นชุด 99 ตอนจบ เรื่อง "ท้องนาข้างกรุง" ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารฟ้าเมืองไทย และรวมเล่มโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นของสุพล เตชะธาดา และได้รับการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัตินักเขียน สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
  2. ๓๕ ปี ต่วย"ตูน ๗๕ ปี วาทิน ปิ่นเฉลียว "ผมจะไม่เนรคุณตัวหนังสือ" สำเนาจาก นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม มกราคม 2549
  3. คริส สารคามนักเขียนในอดีต 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2542. 263 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7343-81-9