สุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียนเจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง ผู้ก่อตั้ง รางวัลช่อการะเกด เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ่อเป็นหมอเสนารักษ์ แม่เป็นชาวนา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาประวัติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2509 สมรสแล้วกับ นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ทรรปนานนท์) นักเขียนเจ้าของนามปากกา "ศรีดาวเรือง" มีบุตรด้วยกัน

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
Singh.jpg
สุชาติ สวัสดิ์ศรี กับงานศิลปะ
นามปากกา:สิงห์สนามหลวง
สีกัน บ้านทุ่ง
บุญ ประคองศิลป์
เกิด: 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาชีพ: นักเขียน
บิดา:ร้อยเอกแส สวัสดิ์ศรี
มารดา:นางถม สวัสดิ์ศรี
คู่สมรส:วรรณา ทรรปนานนท์ (พ.ศ. 2516 - ปัจจุบัน)

สุชาติ เคยประกอบอาชีพหลากหลาย ตั้งแต่เป็น ครูโรงเรียนราษฎร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน บรรณาธิการนิตยสาร บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ร่วมก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรม ร่วมก่อตั้งกลุ่มละคร ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมฯ เป็นผู้ก่อตั้งรางวัลช่อการะเกด และก่อตั้งสำนักช่างวรรณกรรม

นอกจากผลงานด้านวรรณกรรม สุชาติ สวัสดิ์ศรียังมีผลงานศิลปะจากการศึกษาด้วยตัวเอง โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะแล้วหลายครั้ง ในเหตุการณ์ 14 ตุลา เขาเป็นบรรณาธิการ วารสารรายสามเดือนของสมาคม สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย[1]

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปี พ.ศ. 2554

ประวัติการทำงานแก้ไข

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ บรรณาธิการนิตยสารโลกหนังสือ บรรณาธิการนิตยสารบานไม่รู้โรย บรรณาธิการวารสารช่อการระเกด

งานแสดงนิทรรศการศิลปะแก้ไข

งานแสดงกลุ่มแก้ไข

 • 2544 - นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2545 - นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2546 - นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2547 - นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • นิทรรศการ เจ้าชายน้อย(เพื่อคนพิการ) : ภัทราวดีแกลเลอรี, กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการ "หงา คาราวาน" พบ "สิงห์สนามหลวง" (เพื่อ ’รงค์ วงษ์สวรรค์) : ร้านล็อต, เชียงใหม่
  • นิทรรศการ "เพื่อนศิลปิน" : ร้านเจน, กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการ "JAZZ UP YOUR LIFE" ร่วมกับ “สิเหร่” : ร้านเฮ็มลอก, กรุงเทพฯ
 • 2548 - นิทรรศการ ศิลปะกับสังคม : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • นิทรรศการ "ศิลปะเกื้อกูลศิลปะ" : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

นิทรรศการเดี่ยวแก้ไข

 • 2544 - งานติดตั้งจัดวาง นักเขียนเก่าไม่มีวันตาย : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 2546 - สุชาติโทเปีย [SUCH-ARTOPIA] งานแสดงจิตรกรรมภาคแรก : ห้องศิลปนิทรรศมารศี พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
 • 2547
  • สุชาติมาเนีย [SUCH-ARTMANIA] งานแสดงจิตรกรรมภาคสอง งานติดตั้งจัดวางและเปิดตัวนวนิยายทัศนศิลป์ [Visual Art Novel] : สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • ดาวเรืองบินข้ามครรภ์ฟ้า : ร้านหนังสือใต้ดิน กรุงเทพฯ
 • 2548 - สุชาติเฟลเลีย [SUCH-ARTFAILURE] งานแสดงจิตรกรรมภาคสาม : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข