จันตรี ศิริบุญรอด

จันตรี ศิริบุญรอด (31 มีนาคม พ.ศ. 246013 มีนาคม พ.ศ. 2511) เป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย[1]

จันตรี ศิริบุญรอด

ประวัติแก้ไข

จันตรี ศิริบุญรอด เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 แผนกวิทยาศาสตร์ ทำงานครั้งแรกที่กรมเชื้อเพลิง หลังลาออกจากงานได้สมัครเป็นครูในโรงเรียนหลายแห่ง ช่วงปี พ.ศ. 2493-2496 จันตรีเริ่มเขียนนิยายและบทความทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ในวงแคบ ๆ ขณะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

ในปี พ.ศ. 2498 จันตรีจัดทำนิตยสาร "วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์" ในนามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยร่วมกับ ดร.ปรีชา อมาตยกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น โดยตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ บทความวิทยาศาสตร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ และจัดพิมพ์เรื่อยมาจนเลิกพิมพ์ใน พ.ศ. 2502

การหันมาทำหนังสือทำให้จันตรีจำเป็นต้องเลิกอาชีพครู และตั้งสำนักพิมพ์ของตนเพื่อจัดทำหนังสือและนิตยสาร "วิทยาศาสตร์-อัศจรรย์" จนเลิกไปในปี พ.ศ. 2505 แต่ก็ยังคงเขียนหนังสือส่งไปพิมพ์ตามสำนักพิมพ์ต่าง ๆ และออกหนังสือของตัวเองบ้างสลับกันไป จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2511

ผลงานแก้ไข

  1. โลกถล่ม
  2. ผู้ดับดวงอาทิตย์
  3. ผู้พบแผ่นดิน
  4. มนุษย์คู่
  5. ผู้สร้างอนาคต

เรื่องผู้ดับดวงอาทิตย์ และผู้พบแผ่นดิน เป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย[2]

รางวัลจันตรี ศิริบุญรอดแก้ไข

ใน พ.ศ. 2548 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นวจท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ “รางวัลจันตรี ศิริบุญรอด” ขึ้นเป็นครั้งแรก

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://mgronline.com/science/detail/9490000029669
  2. 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดย คณะวิจัยโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนด้านทางเงินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • จันตรี ศิริบุญรอด, ผู้ดับดวงอาทิตย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : ช่างวรรณกรรม, พ.ศ. 2533, ISBN 974-85617-1-2

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข