บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ขายดวงดาว (อังกฤษ: Planet & Outer Space) รวมเรื่องสั้น บรรณาธิการโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ตีพิมพ์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 โดยสำนักพิมพ์ดวงกมล

เรื่องในเล่มแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ชุดนิยายวิทยาศาสตร์ดวงกมล

โลกสนธยา | หัวใจกล | ห้องอนาคต | เด็กอัจฉริยะ | ขายดวงดาว
นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร | มนุษย์สองร้อยปี | ดอกไม้สำหรับอัลเจอนอน