สปิน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สปิน (อังกฤษ: spin) อาจหมายถึง

  • สปิน โปรแกรมตรวจสอบโมเดล
  • สปิน การหมุนรอบรอบตัวเองของอนุภาค