สปิน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สปิน ({{{2}}}) อาจหมายถึง

  • สปิน โปรแกรมตรวจสอบโมเดล
  • สปิน การหมุนรอบรอบตัวเองของอนุภาค