วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (อังกฤษ: Siam Technology College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรม เป็นสถาบันในเครือเดียวกันกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนช่างกลสยาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" และได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" ในปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการเปิดทำการสอนด้านพาณิชยกรรม กระทั่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม"[1]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Siam Technology College
Logo STU.png
ชื่อย่อวทส. / STC
คติพจน์กลจักรความรู้สู่การพัฒนาไทย
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (15 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70102
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีเหลือง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.siamtechno.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 5 คณะ และปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่

 • ปริญญาตรี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัยฯแก้ไข

 • รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม รัฐภูมิ) นักร้อง นักแสดง
 • ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กาย ณัฐชา)​ อดีตรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นโฆษกพรรคก้าวไกล และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคก้าวไกล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′13″N 100°28′16″E / 13.736921°N 100.471086°E / 13.736921; 100.471086