เปิดเมนูหลัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ (Phanomwan College of Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมี ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นอธิการบดี และศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย[1]

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
Phanomwan College of Technology
Logo sct.png
ชื่อย่อวทพ. / PCT
คติพจน์สร้างและพัฒนามีอาชีพ ให้มีฝีมือ ได้มาตรฐานเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สถาปนา21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (11 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ที่ตั้งเลขที่ 198 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีน้ำเงิน สีทอง
เพลงมารช์พนมวันท์
เว็บไซต์www.phanomwan.ac.th

คณะแก้ไข

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข