สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นเจ้าของ หรือได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สถาบันมักจะได้รับการลดหย่อนภาษี เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจแตกต่างกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่รัฐดำเนินการเป็นเจ้าของและหรือได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งยังดำเนินงานในรูปแบบองค์การไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยไอวีลีก ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐ

ทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ มีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการรับรองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงพบเห็นได้ทั่วไปในบางประเทศมากกว่าในประเทศอื่น ๆ บางประเทศไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชนเลย

ไทย

แก้

ดูเพิ่ม

แก้