วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) (อังกฤษ: Nakhonratchasima College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา
Nakhonratchasima College
180px
ชื่อย่อวนม. / NMC
คติพจน์เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม
สถาปนา25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (15 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
นายกสภาฯดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์
ที่ตั้ง290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีชมพู สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.nmc.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ กว่า 20 ไร่ ณ บริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ซึ่งพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านอาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ชื่อ อันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยขยายเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย [1]

คณะที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 8 คณะ 17 สาขาวิชา และปริญญาโท 7 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

ระดับปริญญาโทแก้ไข

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข