เปิดเมนูหลัก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (อังกฤษ: Suvarnabhumi Institute Of Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ เป็นนายกสภาสถาบัน รศ.ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ เป็นอธิการบดี[1]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Institute Of Technology
Logo-SVIT.png
ชื่อย่อสทส. / SVIT
สถาปนา30 มกราคม พ.ศ. 2558 (4 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
นายกสภาฯศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ที่ตั้ง55/56 หมู่7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ แดง ทอง
เพลงเพลงสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
มาสคอตช้างเอราวัณ
เว็บไซต์www.svit.ac.th

คณะและหลักสูตรแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การการจัดการ/การตลาด
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี

และระดับปริญญาโท 2 คณะ 2 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข