มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย) (อังกฤษ: British University (Thailand)) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งโดยบริษัทแองโกล-ยูโร ซินดิเคท จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยมีนายบุญชู ตรีทอง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุญาต[1] ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบริติชยุติกิจการแล้ว

มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย)
British University (Thailand)
สถาปนา29 เมษายน พ.ศ. 2539
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

อ้างอิงแก้ไข