มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (อังกฤษ: The Eastern University of Management and Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี[1]

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ชื่อย่อมจทอ. / UMT
คติพจน์Imagine Beyond Knowledge
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (25 ปี)
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
อธิการบดีดร.จินติยา จินารัตน์
อธิการบดีดร.จินติยา จินารัตน์
ที่ตั้ง
วิทยาเขตชยางกูร
749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
วิทยาเขตขามใหญ่
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สี██ ส้ม
██ น้ำเงิน
██ ดำ
เว็บไซต์www.umt.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เดิมคือ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น[2]

คณะ

แก้
 • คณะการบัญชี
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการจัดตั้ง
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)

อ้างอิง

แก้
 1. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-12. สืบค้นเมื่อ 2022-02-12.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้