มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (อังกฤษ: The Eastern University of Management and Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี[1]

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
The Eastern University of Management and Technology
Logo-umt s.png
ชื่อย่อมจทอ. / UMT
คติพจน์Imagine Beyond Knowledge
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (23 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.จินติยา จินารัตน์
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
ที่ตั้งที่ตั้งหลัก
749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ส่วนขยาย
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██ ส้ม
██ น้ำเงิน
██ ดำ
เว็บไซต์www.umt.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เดิมคือ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น[2]

คณะแก้ไข

  • คณะการบัญชี
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข